Portekiz Golden Visa

Portekiz Golden Visa

Portekiz Golden Visa (Portekiz Altın Vize) 2024

Golden Visa (Altın Vize) Nedir?

Golden Visa yatırım karşılığında bireylerin, ailesini de kapsayarak Avrupa’da oturum izni almalarını sağlayan bir programdır. Golden Visa oturum izni programına dâhil olan kişiler AB vatandaşlığı edinmede esas olan ilk adımı atmış olurlar.

Yatırım veya bağış yoluyla uygulanan Golden Visa programları, çocuklarının Avrupa’da bir “b” planı olarak önünü açmak isteyen aileler için son derece cezbedici özelliklere sahiptir.

Portekiz Golden Visa (Altın Vize) Nedir?

Portekiz Golden Visa programı, 500.000 Euro’luk fon yatırımı ile Portekiz’de oturma izni alımına izin veriyor.  Yatırım sonrası elde edilecek Golden Visa oturum kartı ile Portekiz’de yaşanabiliyor, çalışılabiliyor; 27 Avrupa ülkesine (Schengen) vizeye ihtiyaç duymadan serbestçe seyahat edilebiliyor. Ayrıca, ek bir yatırım yapmadan tüm aile fertleri de Portekiz Altın Vize programından faydalanabiliyor.

Golden Visa Portekiz Nedir?

Portekiz Golden Visa Ne Gibi Faydalar Sunar?

 • Minimum yatırım fonu tutarı: €500.000
 • Oturum kartı edinme süresi: Yaklaşık bir yıl
 • Portekiz vatandaşlığına başvurma süresi: Beş yıl
 • Minimum konaklama şartı: Yılda sadece yedi gün veya iki yılda bir 14 güne tamamlanmalı

Portekiz Golden Visa alan kişiler aşağıdaki haklara sahip olur.

 • Schengen ülkelerinde serbest dolaşım: Portekiz Golden Visa oturum kartına sahip olan kişiler Schengen bölgesine, yani 27 Schengen ülkesine vizesiz seyahat edebilir. Beş yılın sonunda ise Portekiz vatandaşlığına başvurup Portekiz pasaportuna sahip olabilir. Portekiz pasaportu dünyanın en güçlü altıncı pasaportudur. Portekiz pasaportu ile 188 ülkeye vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edilebilir.  Portekiz Golden Visa oturum iznine sahip kişiler schengen bölgesi yani 27 Schengen ülkesine vizesiz seyahat edebilir.
 • Portekiz’de yaşama: Portekiz Altın Vize ile Portekiz’de yaşama hakkına sahip olunur. Golden Visa oturum kartıyla Portekiz’de sürekli yaşamaya karar verilirse, özel sağlık sigortası yaptırmak gerekir. Bununla birlikte, eğitim dâhil tüm kamu hizmetlerinden yararlanılabilir. Portekiz Altın Vize ile Portekiz’de yaşama hakkı elde edilir.
 • Portekiz’de çalışma ve iş kurma: Golden Visa Portekiz oturum izni ile ek bir başvuruya gerek olmadan çalışma izni otomatik elde edilir. Golden Visa ile elde edilen çalışma izni, herhangi bir işyerinde çalışmanıza ve Portekiz’de hayal ettiğiniz kendi işinizi kurup yeni bir düzen kurmanıza yardımcı olur. Golden Visa Portekiz oturum izni ile ek bir işleme gerek olmadan çalışma hakkı da elde edilir. Golden Visa kart sahibi kişi Portekiz’de bir işte çalışabilir veya kendi işini kurabilir.
 • Sağlık ve eğitim: Golden Visa kartı ile Portekiz’de eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanılır. Portekiz devlet okulları Portekizce müfredatı takip eder, ancak çok sayıda özel İngiliz, Alman, Fransız ve Amerikan uluslararası özel okulları bulunur. Özel okullar da çocuklarınız için bir seçenek olabilir.
  Golden Visa kartı ile Portekiz’de eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanılır. Portekiz’de devamlı yaşamayı seçen kişilerin sağlık sigortası yaptırmaları gereklidir. Devlet hastanelerinden de ücretsiz sağlık hizmeti alınır.
 • Vergi avantajları NHR: Portekiz Golden Visa programı, Portekiz’de yılın 6 ayından fazla (183 gün) kalınmadığı sürece başvuru sahiplerine yurt dışındaki gelirlerinden dolayı herhangi bir vergi yükümlülüğü getirmez.  Aksi takdirde Portekiz’de vergi mükellefi olunur. Portekiz, Portekiz’e yerleşmeyi düşünen yabancılar için avantajlı bir vergi rejimine sahiptir. Non-habitual residency (NHR) programı kapsamında ülke, ilk on yıl için yurt dışındaki gelirlere vergi muafiyeti sunmaktadır.
 • Aile fertlerinin dâhil edilmesi: Yatırımcı yani başvuru sahibi, Portekiz Golden Visa başvurusuna aile üyelerini de dâhil edebilir böylece onların da programdan yararlanmalarını sağlayabilir. Aile fertlerinin başvuru süreci, başvuru sahibi ile eşzamanlı olmak zorunda değildir. Aşağıda belirtilen aile fertleri, ek bir yatırım yapılmadan sürece dâhil edilebilir:
  • Eşler
  • 18 yaş altı çocuklar
  • Tam zamanlı öğrenci olmaları ve evli olmamaları kaydıyla 24 yaş altı ekonomik olarak bağımlı çocuklar
  • Ekonomik olarak başvuru sahibine bağımlı veya 65 yaşın üzerindeki anne-babalar

AB Vatandaşlığı ve Portekiz Pasaportu

Portekiz’de Golden Visa sahibi olduktan beş yıl sonra ailece Portekiz vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Portekiz Vatandaşlığı için şunlar gereklidir:

 • Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak
 • A2 seviyesinde Portekizce temel dil bilgisine sahip olmak
 • Portekiz’de vergi borcunuzun bulunmaması
 • Yılda 7 gün Portekiz’de bulunmak

Golden Visa Portekiz Uygulamasının Genel Faydaları

Golden Visa başvuru sahiplerinin istemeleri durumunda Portekiz’de yaşama ve çalışma hakları bulunur, ancak bu bir zorunluluk değildir. Başvuru sahipleri Avrupa Schengen bölgesinde vizesiz seyahat hakkına sahiptir. Aile fertleri, başvuru sahibi ile birlikte Golden Visa oturum kartına ve kartın tüm avantajlarına sahip olabilirler. Portekiz Altın Vize sahibi olduktan beş yıl sonra, başvuru sahipleri Portekiz’de vatandaşlık veya süresiz oturum kartı başvurusunda bulunabilir ve Portekiz pasaportu edinebilirler. Portekiz pasaportu ile Avrupa Birliği’nin herhangi bir ülkesinde yaşama, çalışma, şirket kurma veya eğitim alma hakları elde edilir.

Schengen Ülkeleri

Portekiz Golden Visa’nın Avantajları Özetle

 • Yılda minimum 7 gün Portekiz’de bulunma şartı
 • 5 yıllık oturum izni sonunda vatandaşlık hakkı
 • Net 500.000 Euro tutarında yatırım

Portekiz’de net 500.000 Euro tutarında fon yatırımıyla, 5 yıl boyunca yılda sadece 7 gün Portekiz’de konaklayarak oturum izni sürdürülür ve ardından Portekiz vatandaşlığına başvurulabilir. Yunanistan, İspanya ve Malta Golden Visa programlarının vatandaşlık şartları daha ağırdır. Örneğin, eğer amaç bir AB pasaportuna sahip olmaksa Yunanistan’da 7 yıl boyunca yılda en az 183 gün yaşama zorunluluğu vardır. Bu süre İspanya’da 10 yıl boyunca yılda en az 183 gün yaşamayı gerektirir.

Golden Visa’nın Avantajları Nelerdir?

 

Kimler Portekiz Golden Visa Başvurusunda Bulunabilir?

Milletler

Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkeler ile İsviçre vatandaşı olmayan yatırımcılar Portekiz Golden Visa başvurusunda bulunabilir. T.C. vatandaşları için uygundur.

Başvuru İçin Ön Koşullar

Başvuru sahibi en az 18 yaşında olmalı ve kendi ülkesinde temiz bir sabıka kaydına sahip olmalıdır. Yatırım için gelecek para Portekiz dışından, başvuru sahibinin kendi şahsi hesabından gönderilmelidir.

Portekiz Golden Vize Başvurusu için Minimum Yatırım

Programa hak kazanmak için Portekiz’de bir yatırım yapılması gerekmektedir. 7 Ekim 2023 sonrası yatırım kategorileri arasından sadece 500.000 Euro’luk yatırım fonu ile ilerlenebilmektedir. Bu tutarda yatırım tercihiyle ilerlemeyen yatırımcılar için Portekiz’in ulusal mirasını koruma kapsamında 250.000 Euro’luk bağış seçeneği de yer almaktadır.

Portekiz Golden Visa Başvuru Şartları

Portekiz Golden Visa programına başvurup sonrasında oturum iznini devam ettirebilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu koşullar şu şekilde özetlenebilir:

 • Portekiz’de yılda en az 7 gün kalmak veya iki yılda toplam 14 güne tamamlamak.
 • Net 500.000 Euro’luk Fon yatırımında bulunmak ve bunu vatandaşlık alınana kadar satmamak
 • Tüm başvuru belgelerini doğru bir şekilde hazırlamak
 • Portekiz’de vergi numarası almak ve banka hesabı açmak

Bu şartların detayları aşağıdadır:

Minimum İkamet Gerekliliği

Portekiz Golden Visa programı Avrupa’daki diğer ülkelerin benzer programları arasında en düşük ikamet şartına sahiptir. Portekiz, Golden Visa başvuru sahiplerinin ülkede yılda en az yedi gün geçirmelerini şart kılar.

İkamet Süresi

Fon Yatırımınızı Portekiz Vatandaşlığı Alıncaya Kadar Elden çıkarmayın

Başvuru sahibinin, 500.000 Euro’luk fon alımı gerçekleştikten sonra fon yatırım belgesini SEF’e yani Portekiz göçmenlik bürosuna sunması gerekiyor. Ayrıca Portekiz vatandaşlığı alınıncaya dek yapılan fon yatırımı satılmamalı yani elden çıkarılmamalıdır. Bu süre her ne kadar birçok kaynakta beş yıl olarak belirtilse de fon yatırımının elde tutulma süresi gerçekçi bir yaklaşımla yaklaşık 8 yıl olacaktır.

Süresiz oturum kartına sahip olmanız veya Portekiz vatandaşlığını aldıktan sonra yatırımınızın elden çıkartılmasında bir sakınca yoktur.

Portekiz Golden Visa Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Avukatınızın Portekiz Golden Visa başvurunuzu yapabilmesi için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir;

1) Geçerli tarihli bir pasaport ve TC kimlik kartı

2) Başvuru sahibinin yatırım yaptığı fon şirketinden alacağı resmî fon katılım belgesi

3) Fon alımı için gerçekleştirilen transferle ilgili Portekiz’deki bankadan beyan yazısı

4) Sağlık sigorta poliçesi, eğer Portekiz’de yaşanmıyorsa sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmaz.

5) İkamet edilen ülkeden adli sicil kaydı. Adli sicil belgelerinin geçerlilik süresi 3 aydır. Dosya hazırlanırken bu detaya önem verilmelidir.

6) Türkiye’den alınacak standart kamu belgeleri

7) Golden Visa başvurusunun DUC ödeme makbuzu

Tüm belgeler deneyimli bir Golden Visa danışmanlık firması ve Portekiz’deki kurumsal bir avukatlık firmasının koordinasyonuyla hazırlanmalıdır.

Kamu Belgelerine Apostil ile Uluslararası Geçerlilik Kazandırılması

Portekiz’in dışında bir kuruluş tarafından verilecek belgelerin yasallaştırılması gerekmektedir. Türkiye’de ise bu kaymakamlıklar tarafından ücretsiz yapılır. Yurt dışında ise ilgili ülkelerin yasal mevzuatına göre hareket edilmelidir. Örneğin İngiltere ise herhangi bir noterde apostil gerçekleştirilebilecektir. Şayet ülke uluslararası Lahey anlaşmasına dâhil değilse yasallaştırma konusu farklı olacaktır. Eğer ülkeniz Lahey anlaşmasına üye değilse bu konuda EUPorto’nun yabancı yatırımcılarının daha önceki tecrübelerinden faydalanabilirsiniz.

Kamu Belgelerinin Tercümesi ve Noter Tasdiki

Türkiye’de kamudan alınacak orijinal belgelerin yeminli bir tercüman tarafından Portekizceye çevrilmesi ve herhangi bir noter tarafından onaylanması gerekir.

Golden Visa ile İlgili Ücretler

Aşağıda Portekiz Golden Visa hükümet başvuru ücretlerinin bir çizelgesi bulunmaktadır;

 

Golden Visa Ücretleri

Portekiz’de Banka Hesap Açımı ve NIF Numarasının Alımı

Fon yatırımıyla Golden Visa başvurusu yapılacaksa yatırımcıya Portekiz’deki bir bankada hesabının açılması bir zorunluluktur. Portekiz’de banka hesabı açmak için ilk adım Portekiz’de vergi kimlik numarası olarak geçen bir NIF numarasının alınmasıdır.

Gerek NIF yani Portekiz vergi numarasının alımı gerekse Portekiz’de bir banka hesabı açımı avukatınıza vereceğiniz bir vekaletname ile uzaktan yani Portekiz’e gitmeden kolayca gerçekleştirilebilir.

Portekiz Vergi Numarası yani NIF Almak İçin:

 • E devletten alınacak yerleşim yeri belgesi (İkametgâh)
 • Portekiz vergi dairesinde (Finanças) Portekiz’de yaşayan bir Portekizlinin temsilciliği
 • NIF numarası avukata verilecek bir vekaletnameyle kolayca alınabilir.

Portekiz'de Vergi Kimlik Numarası Almanın Hızlı ve Kolay Yolu

Portekiz Vergi Numarası (NIF) Nasıl Alınır? Okumak için tıklayın >

Portekiz Banka Hesabı Açmak

Portekiz’deki belli başlı bankalar TC vatandaşlarına banka hesabı açıyor. Bankacılık hesap işletim ücretleri ise genelde aylık 10 Euro’nun altındadır. Ancak bazı bankalarda ise bu tutar oldukça yüksektir. Bu yüzden maliyeti doğru yönetebilmek için banka seçiminde doğru yönlendirilmek önemlidir.

Banka Hesap Açımı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

 • Geçerli bir pasaport
 • NIF Numarası
 • Telefon numaranız ve e-mail adresiniz
 • E devletten alınacak yerleşim yeri belgesi (ikametgâh)
 • Tercüme edilmiş güncel gelir belgesi

Ne yapmalısınız?

Öncelikle TC vatandaşlarına hangi bankaların hesap açtığı öğrenilmeli. Banka ilgili şubesine giderek hesap açım işlemleri başlatılabilir veya avukata verilecek vekaletnameyle de işlem uzaktan yürütülebilir. Açılan hesapların aktive olması biraz zaman alabilir.

Portekiz'de Banka Hesabı Nasıl Açılır

Portekiz’de Banka Hesabı Nasıl Açılır? Okumak için tıklayın >

Yatırım Seçenekleri: Portekiz Golden Visa Başvurusu İçin Yatırım Seçenekleri Nelerdir?

Portekiz’de Golden Visa almak için tek yatırım aracı Portekiz Yatırım Fonlarıdır. 7 Ekim 2023 tarihinde gayrimenkul alarak programa başvurmak uygulamadan kaldırılmıştır. Diğer bir seçenek ise devlet onaylı projelere bağış yöntemidir.

Fon Alımıyla Golden Visa Başvurusu

Portekiz Golden Visa’ya uygun bir veya birden fazla fona net 500.000 Euro’luk yatırım yapılmalıdır.

Portekiz Golden Visa Yatırım Fonu Seçeneği

Portekiz Golden Visa: Yatırım Fonu Seçeneği Okumak için tıklayın >

Bağış Yöntemi ile Golden Visa Başvurusu

Portekiz hükümetinin ulusal mirası korumak için onayladığı projelere net 250.000 Euro’luk hibe yapılmalıdır.

EUPorto: Biz Kimiz ve Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

2017’den günümüze 200’den fazla ailenin Golden Visa başvurularını başarıyla tamamlayan EUPorto, Portekiz’de oturum ve Portekiz vatandaşlığı konusunda uçtan uca butik bir anlayışla hizmet verir.

EUPorto ile yatırım yapmanın avantajları:

 1. Lokal Uzmanlık: EUPorto sadece Portekiz Golden Visa alanında aktiftir. Diğer ülkeleri portföyüne dâhil etmeyen ve kendi fon ürününü sunmayan Türkiye’deki bağımsız tek kuruluştur.
 2. Zengin Portföy Çeşitliliği:  Sağlık, teknoloji, gıda, eğitim, enerji, turizm, perakende, yazılım, bilgi sistemleri,  bankacılık, tarım ve imalat gibi sektörlerden oluşan zengin bir yatırım fonu portföyüne sahiptir.
 3. Lokal Fon Seçenekleri: Sadece en güvenilir yatırım seçeneklerini sunar. Golden Visa kapsamında çıkartılmış geçmişi olmayan fonları yatırımcılarına önermez. Yatırımcılarını tüm riskler konusunda uyarır. Kontrolün yatırımcılarında olacağı seçenekler sunar.
 4. Şeffaflık: Türkiye’de her sektörden yatırımcı EUPorto’ya güvenerek başvurularını finalize etmiştir. Yatırımcı adaylarına talep etmeleri durumunda güvenle referans verilir.
 5. Yatırım Fonu Uzmanlığı: Türkiye’de bir ilk olan Portekiz borsa fonu ile Portekiz borsasına kote kurumsal kuruluşlara yatırım yapılarak Golden Visa başvurularının önünü açmıştır.
 6. Ücretsiz Danışmanlık: Portekiz yasalarını takip eden EUPorto yatırımcılarından Portekiz’de hesap açılışı, vergi numarası alımı, fon yatırım danışmanlığı veya Golden Visa başvurusu kapsamında herhangi bir hizmet bedeli talep etmez.

Portekiz Golden Visa ile ilgili her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçin ve doğuştan Portekizli-Türk deneyimli yönetim ekibimizden destek alın.

Portekiz Golden Visa Yatırımı İçin Kredi Alabilir miyim?

Maalesef, Golden Visa uygulamasında ana fikir Portekiz ekonomisini dışarıdan gelecek fonlarla güçlendirmektir. Bu yüzden başvuru sahibinin parasını Portekiz dışından ülkeye getirmesi gerekir. Dolayısıyla Portekizli bir finans kuruluşundan kredi alınarak Golden Visa başvurusu yapılamaz.

Ancak, yatırım tutarını veya bir kısmını Portekiz dışındaki bankalardan kredi olarak alabilir ve sonrasında Portekiz’deki kendi banka hesabınıza transfer edebilirsiniz.

Başvuru Süreci Nasıldır? Adım Adım Portekiz Golden Visa Süreci

Portekiz Golden Visa başvurusu oldukça standarttır. Eksiksiz bir başvuru için atılması gereken adımlar şunlardır;

Birinci Adım: EUPorto Uzmanlarıyla Birlikte Zengin Yatırım Fonu Portföyünden Seçim Yapılması

Öncelikle Golden Visa uyumlu yatırım fonlarını iyi analiz etmeniz ve hangi fonlarla ilerleyeceğinize karar vermeniz gerekir. EUPorto ekibi olarak Portekiz Golden Visa fon seçeneği listemizde bulunan 20’den fazla fon arasından yatırımınızı belirleyip Golden Visa girişinizin güvenli bir şekilde tamamlanmasında destek verebiliriz.

İkinci Adım: Portekiz’de Kurumsal Bir Avukatlık Firmasıyla Anlaşma

Hem yatırımınızın tamamlanması hem de Golden Visa başvurunuzun girişi ve takibi için Portekiz’de kurumsal bir avukatlık firmasıyla anlaşılmalıdır.

Üçüncü Adım: Gerekli Başvuru Belgelerinin Hazırlanması

Kendinizin ve başvurunuza dâhil edeceğiniz tüm aile fertlerinizin gerekli kamu belgelerinin hazırlanması gerekir. Bu adım çeviri, noter tasdiki ve çift apostil işlemlerini içereceğinden size biraz karmaşık gelebilir. Bu yüzden, Portekiz Golden Visa alanında uzman EUPorto’dan ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Dördüncü Adım: Portekiz Vergi Numarasının (NIF) Alımı ve Portekiz’de Bir Banka Hesabının Açılması

Gerek NIF numarasının alınmasında gerekse Portekiz’de banka hesabınızın açılmasında Portekiz’de yerleşik kurumsal bir avukatlık firmasından destek alınmalıdır. TC vatandaşlarına tüm bankalar maalesef hesap açmıyor. Zaman yönetimi açısından hesap açımı konusunda avukatınızdan destek alarak ilerlemek daha pratik bir yol olacaktır. Avukatınız ileriki dönemlerde de gerektiğinde banka yetkilisiyle iletişimi kolaylaştırabilecektir.

Beşinci Adım: Fon Yatırımınızın Tamamlanması

Portekiz’de yirmiden fazla Golden Visa uyumlu fon bulunmaktadır. Bazı fonlar açık, bazıları ise kapalı fonlardır. Diğer taraftan bazı fonlar yeni şirketlere, bazı fonlar ise mevcut şirketleri güçlendirmek için yatırım yapar. Güvenilirlikle ilgili gerekli filtreleri de koyduktan sonra bunların arasından hedeflerinize en uygun fon/fonları seçebilirsiniz. Seçim sürecinizde EUPorto lokal bilgi ve deneyimiyle size danışmanlık verebilir.

Altıncı Adım: Golden Visa Başvurunuzun Tamamlanması

Fon yatırım sertifikanız ve daha önceden Türkiye’de hazırlanan kamu belgelerinizle birlikte SEF (Portekiz Göçmenlik Bürosu) portalından, Portekiz’deki avukatınız online olarak girişinizi tamamlayacaktır.

Yedinci Adım: SEF için Biyometrik Randevunuzun Oluşturulması

Ön başvuru onayınız geldikten sonra Portekiz Göçmenlik Bürosu SEF (Serviço de Fronteiras e Estrangeiros) biyometrik randevusu için size iki ay öncesinden tarih verecektir. Belirlenen randevu tarihinde parmak izi, resim ve imzalar için Portekiz’de randevu alınan şehrin SEF ofisine fiziksel olarak gitmeniz gerekir.

Sekizinci Adım: Portekiz Golden Visa Kartlarınızın Alınması ve Yenilenmesi

Yatırımcının ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine, yatırım yapıldıktan yaklaşık bir ila bir buçuk sene sonra Portekiz Golden Visa oturum kartları kargoyla adreslerine ulaştırılır. Kartların ulaştırılması işlemini Portekiz’deki avukat sağlayacaktır. İlk kartlar iki yıl geçerlidir ve geçerlilik süresinin sonunda, Golden Visa kartları avukatın takibiyle tekrar yenilenecektir.

Kartların ulaşması biyometrik randevudan yaklaşık altı ila sekiz ay sonrasına denk gelebilir.

Dokuzuncu Adım: Ailece Portekiz Vatandaşlığına Başvuru Adımı

İlk Golden Visa kartı basıldıktan 5 sene sonra Portekiz’de süresiz oturuma veya Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı doğar. Portekiz vatandaşlık başvuruları bir ila bir buçuk yıl kadar sürer. Süresiz oturum kartı veya Portekiz vatandaşlığı alındıktan sonra Portekiz’deki yatırımınızı bir başka ifadeyle paranızı yurt dışına çıkartabilirsiniz.

EUPorto olarak fon yatırım kararınızdan Portekiz vatandaşlığına kadar giden yolculuğunuzda hep yanındayız.

Zaman Çizelgesi: Portekiz Golden Visa Başvurusunun Zaman Süreci Nasıl İlerler?

Portekiz Golden Visa Fon Yatırımı Adımları

Fon yatırımından hemen sonra vekaletname ile yetkilendirdiğiniz avukatınız tarafından Portekiz Göçmenlik Bürosu SEF’e (Serviço de Fronteiras e Estrangeiros) Golden Visa girişleri online olarak gerçekleştirilir. Başvurunuzun onaylanması sonrası biyometrik verilerinizi sunmak üzere Portekiz’e yüz yüze görüşmeye gidilmesi gerekir.

Portekiz’de adalar dâhil pek çok şehirde SEF ofisleri vardır. Avukatınız sizinle mutabık kalarak bunlardan bir tanesinde randevunuzu oluşturur.   Lizbon’daki SEF müdürlüğünde bekleme süresi uzun olacağından avukatınız size diğer şehirlerden alternatif öneriler getirecektir. SEF’teki biyometrik randevunuzun oluşturulması aşırı yığılmalardan dolayı bir yıl kadar sürebilir.

Başvuru sahibi olarak siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertlerinizin SEF randevuları yeni uygulama sonrasında aynı tarihlerde olmayabiliyor. Yüz yüze görüşmenizden yaklaşık 6 ay sonra Golden Visa kartlarınız adresinize gönderilir. Beş yıllık Portekiz oturma izni süreciniz Golden Visa kartınızın basıldığı günden itibaren başlar.

Birinci ve İkinci Yıl

İlk Golden Visa oturum kartlarınızın geçerlilik süresi iki (2) yıl olacaktır. Bu iki yıl içinde Portekiz’de ailece toplamda en az on dört (14) gün bulunmanız gerekmektedir.

İki yıl sonunda oturma kartlarınızın yenilenmesi gerekir. Bu nedenle, kartınızın son kullanma tarihinden bir ila üç ay öncesinde (30-90 gün önce) gerekli başvuru ücreti ödenmeli, güncel adli sicil kaydı ve geçerli pasaport bilginiz SEF’e avukatınız tarafından iletilmelidir. 2023 yılında başlatılan yeni uygulama kapsamında artık kart yenilemelerinde Portekiz’e biyometrik verileri sunmak için gidilmesi gerekmemektedir.

Kart Yenilemeleri

Yenilenecek Golden Visa oturum kartları iki (2) yıl geçerli olacaktır. Bu iki yıl boyunca Portekiz’de minimum 2 hafta yani, on dört (14) gün konaklanmalıdır. Vatandaşlık aşamasına kadar üçüncü ve beşinci yıllarda ikişer yıllık kart yenilemeleri gerçekleşecektir.

Beş Yıl Tamamlandıktan Sonra

Beş yıllık oturum süresi tamamlandığında gerek başvuru sahipleri gerekse bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri aşağıdaki üç seçenekten bir tanesine karar verebilir.

 • Portekiz süresiz oturum kartına başvuru
 • Portekiz vatandaşlığına başvuru
 • Mevcut süreli oturum kartının tekrar uzatılma başvurusu

Portekiz süresiz oturma iznine veya Portekiz vatandaşlığına karar verilmesi durumunda yatırımınızı sonlandırıp paranızı Portekiz dışına çıkartabilirsiniz. Ancak, oturum kartlarından bir tanesinin bile “süreli” uzatılması durumunda yatırımın elden çıkartılmaması gerekecektir.

Ücretler ve Maliyetler: Golden Visa Kapsamında Ödenen Resmî Ücretler Nelerdir?

Portekiz hükümetine oturum kartları için başvuru ve yenileme ücretleri ödemek gerekmektedir. Aşağıda, bu maliyet kalemlerini ve tutarlarını ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

Portekiz Devletine Oturum Kartları İçin Ödenen Ücretler

Ne Zaman? Ne Kadar?
Başvuru İşlem Ücreti Başlangıçta ve yenilemelerde 773,74 Euro
Golden Visa Oturum Kartı Ücreti Başlangıçta bir defa 7.730,11 Euro
Golden Visa Oturum Kartı Yenileme Ücreti Her yenilemede 3.865,79 Euro

Portekiz’deki Hukuk Firmalarının Aldığı Avukatlık Ücretleri

Avukatlık ücretleri firmadan firmaya değişkenlik gösterecektir. Golden Visa ve fon yatırımında uzmanlaşmış, deneyimli kurumsal bir avukatlık firmasıyla çalışmak en iyisidir. Avukatlık firmaları temelde 3 farklı hizmet sunarlar.

 1. Fon yatırımınızın Golden Visa’ya uygunluğunu teyit eder ve Golden Visa girişinizi tamamlar.
 2. Vergi temsilciliğinizi yapar. Portekiz’de hesap açım işleminizi koordine eder.
 3. Oturum kartlarınızın yenileme süreçlerini takip eder.
 4. Portekiz Golden Visa yatırımı oldukça büyük bir miktardır. Bu nedenle, başvuru ve yenileme sürecinizin yanı sıra durum tespiti için deneyimli bir hukuk firmasıyla çalışmanız en iyisidir.

Beş yıllık sürede avukatlık hizmet bedeli 5.000 Euro’dan başlamaktadır. Bu fiyat, avukatlık firmasının hizmetlerine ve kurumsallığına göre değişkenlik gösterir.

EUPorto olarak yatırımcılarımıza Portekiz’de birlikte çalıştığımız Golden Visa alanında aktif kurumsal hukuk firmalarını önerebiliriz.

Portekiz Fon Yatırımıyla İlgili Maliyetler

Tercih edilecek yatırım fonu sayısına bağlı olarak ilgili maliyetler farklılık gösterecektir. Aşağıdaki tabloda, fon alımıyla ortaya çıkacak maliyetleri bulabilirsiniz;

Fon Yatırımı
Yatırım Tutarı 500.000 Euro
Fona Kayıt Ücreti Fondan fona değişiklik gösterebilir.
Çıkış Ücreti 0
Komisyon

Performans Ücreti

0

Kârın %0 ila %50’si arasındadır. Fondan fona değişiklik gösterir.

Yönetim Ücreti

 

Yasal Ücretler

Yatırım tutarının %1 ila %2’si arasındadır. Fona göre değişiklik gösterir.

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin sayısı ve seçilecek fon yatırım sayısına göre farklılık gösterir.

EUPorto: Biz Kimiz ve Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

2017’den günümüze 200’den fazla ailenin Golden Visa başvurularını başarıyla tamamlayan EUPorto, Portekiz’de oturum ve Portekiz vatandaşlığı konusunda uçtan uca butik bir anlayışla hizmet sunan bir kurumdur.

EUPorto ile yatırım yapmanın avantajları:

 1. Lokal Uzmanlık: EUPorto sadece Portekiz Golden Visa alanında aktiftir. Diğer ülkeleri portföyüne dâhil etmeyen ve kendi fon ürününü sunmayan Türkiye’deki bağımsız tek kuruluştur.
 2. Zengin Portföy Çeşitliliği: Sağlık, teknoloji, gıda, eğitim, enerji, turizm, perakende, yazılım, bilgi sistemleri, bankacılık, tarım ve imalat gibi sektörlerden oluşan zengin bir yatırım fonu portföyüne sahiptir.
 3. Lokal Fon Seçenekleri: EUPorto sadece en güvenilir yatırım seçeneklerini sunar. Golden Visa kapsamında çıkartılmış geçmişi olmayan fonları yatırımcılarına önermez. Yatırımcılarını tüm riskler konusunda uyarır. Kontrolün yatırımcılarında olacağı seçenekler sunar.
 4. Şeffaflık: Türkiye’de her sektörden yatırımcı EUPorto’ya güvenerek başvurularını finalize etmiştir. Yatırımcı adaylarına talep etmeleri durumunda güvenle referans verilir.
 5. Yatırım Fonu Uzmanlığı: Türkiye’de bir ilk olan Portekiz borsa fonu ile Portekiz borsasına kote kurumsal kuruluşlara yatırım yapılarak Golden Visa başvurularının önünü açmıştır.
 6. Ücretsiz Danışmanlık: Portekiz yasalarını takip eden EUPorto yatırımcılarından Portekiz’de hesap açılışı, vergi numarası alımı, fon yatırım danışmanlığı veya Golden Visa başvurusu kapsamında herhangi bir hizmet bedeli talep etmez.

Portekiz Golden Visa ile ilgili her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçin ve doğuştan Portekizli-Türk deneyimli yönetim ekibimizden destek alın.

Vergiler: Portekiz Golden Visa Sürecindeki Vergiler Nelerdir?

Portekiz Golden Visa sahibi olmakla Portekiz’de vergi mükellefi olunmaz. Portekiz’de vergi mükellefi olmak için bir mali yıl içerisinde Portekiz’de 183 günden fazla zaman geçirmek gerekir.

Non-Habitual Residency (NHR) Vergi Programı

Portekiz hükümeti, nüfus sayısını arttırıp ekonomiyi uzun vadede güçlendirebilmek için 2009 yılında küresel mali kriz sırasında ‘Non-Habitual Residency’ vergi rejimi uygulamasıyla eğitimli profesyonel girişimcileri, emeklileri ve yatırımcıları ülkeye çekmeyi hedefledi. Programa katılanlar Portekiz kaynaklı gelirleri üzerinden %20’lik sabit bir vergi oranından yararlanabilirken, Portekiz dışındaki gelirlerinden birbirini takip eden 10 yıl için Portekiz’de vergiden muaftır.

Portekiz’e bu program kapsamında taşınan kişilerin sayısı tam bilinmemekle birlikte 10.000’i geçmiştir.

NHR rejimi kapsamında emeklilik için Portekiz’e gelen yabancılardan 2020 yılından itibaren %10’luk bir vergi oranı getirildi.

NHR statüsü için Portekiz’de vergi mükellefi olmamak ve önceki beş yıl içinde Portekiz’de ikamet etmemiş olmak koşulları bulunur.

Portekiz Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre hükümetin NHR rejimi kapsamında muaf tuttuğu yıllık vergi miktarı 2021’de 1 milyar Euro sınırını geçti.

Portekiz Golden Visa İstatistikleri

Aşağıda 8 Ekim 2012 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Portekiz Golden Visa programı istatistiklerini bulabilirsiniz.

Golden Visa’ya başvurup oturum kartını alan yatırımcı sayısı: 12.497

Aile birleşimi kapsamında oturum kartı alan aile üyesi: 20.169

Golden Visa kapsamında toplanan küresel yatırım tutarı: 7,2 milyar Euro

Gayrimenkul alımıyla yapılan başvuru sayısı: 11.242

500.000 Euro’luk gayrimenkul alarak başvuranların sayısı: 9.437

350.000 Euro’luk yenileme projelerinden başvuranların sayısı: 1.805

Sermaye transferi ile başvuranların sayısı: 1.233

Portekiz Bankasına sermaye transferi ile başvuranların sayısı: 552

Araştırma faaliyetlerine bağış yaparak başvuranların sayısı: 6

Yatırım fonu alımıyla başvuranların sayısı: 654

Sermaye transferi + iş kurarak başvuranların sayısı: 8

Portekiz kültürel mirasına bağış yoluyla başvuranların sayısı: 13

Portekiz Golden Visa Yatırımı ile Portekiz Vatandaşlığı Almak

Portekiz Golden Visa programının en büyük avantajı Portekiz’de yaşama zorunluluğu olmadan beş yılın sonunda ailece Portekiz vatandaşlığına başvuru yapabilme fırsatı sunmasıdır. Benzer programa sahip diğer Avrupa ülkelerinde yaşama zorunluluğu vardır. Yunanistan, İspanya ve Malta Golden Visa programlarının vatandaşlık şartları daha ağırdır. Örneğin; eğer bir yatırım yaparak ailece AB pasaportuna sahip olmak isteniyorsa Yunanistan’da 7 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşamak gerekir.  İspanya’da ise 10 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşamak gerekir.

Portekiz vatandaşlığı için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır;

 • 500.000 Euro’luk fon yatırımı elden çıkartılmamalı
 • A2 seviyesinde Portekizce bilmek
 • Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak
 • Yılda en az 7 gün Portekiz’de bulunmak

Portekiz vatandaşlığı demek aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı demektir. Portekiz pasaportuyla Portekiz dışındaki AB ülkelerinde, o ülkenin vatandaşı gibi yaşama, çalışma, şirket kurma ve eğitim haklarına sahip olunur.

2005 yılında Portekiz ile Türkiye arasında çifte vatandaşlık anlaşması yapılmıştır. Böylece, Portekiz vatandaşı olmayı seçtiğinizde Türk vatandaşlığınızı koruyabileceğiniz anlamına gelir.

Portekiz Pasaportuna Sahip Olmanın Avantajları Nelerdir?

 • Portekiz pasaportu Ekim 2023 itibariyle dünyanın en güçlü altıncı pasaportudur.
 • Portekiz pasaportu ile Amerika, Kanada, İngiltere dahil 188 ülkeye vizesiz seyahat edilebilir.
 • Portekiz pasaportu sahibi tüm AB vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptir. Portekiz pasaportuyla istenilen tüm AB ülkelerinde yaşanabilir.

Golden Visa Programı ile Vatandaşlık Alabilir miyim?

Portekiz Golden Visa ile Seyahat ve Vizesiz Ülkeler

Seyahat ve Vizesiz Ülkeler

Portekiz Schengen üyesi olup, Golden Visa kartları ile Schengen bölgesine otomatik dâhil olunur. Böylece, ek bir vizeye ihtiyaç duymadan Golden Vize Portekiz ile Avrupa’da özgürce seyahat edilebilir.

Portekiz Altın Vize aldıktan sonra Portekiz Schengen vizesi veya Portekiz vizesi almanız artık gerekmeyecektir. Portekiz Golden Visa ile Avrupa’ya vizesiz seyahat edilebilir.

Altın Vize Portekiz ile aşağıdaki Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edilebilir.

Vizesiz Seyehat Edilebilen Schengen Ülkeleri

Beş yıllık oturumun sonunda Portekiz vatandaşlığı almaya hak kazanılır. Portekiz pasaportuyla 188 ülkeye vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edilebilir.

Portekiz Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Portekiz bir Avrupa Birliği ülkesi olup Schengen Bölgesi’ne dâhildir. Portekiz vatandaşlığı alındıktan sonra Portekiz pasaportu ile Schengen ülkeleri dâhil toplam 188 ülkeye vizesiz, kapıda vize, veya e-vize uygulamasıyla gidilebilir.

Dünyada Portekiz pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidilir sorusunun yanıtı aşağıdadır:

Avrupa

Portekiz Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Avrupa Ülkeleri               

Portekiz Golden Vize ayrıcalığı ile siz de aile üyelerinizle birlikte global vatandaş olmanın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Amerika

Portekiz Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Ülkeler - Amerika                

Asya

Portekiz Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Ülkeler - Asya

Afrika

Portekiz Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Ülkeler - Afrika  

Avustralya         

Portekiz Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Ülkeler - Avustralya                               

Karayip                               

Portekiz Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Ülkeler - Karayip                               

Bölgeler

Portekiz Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilen Ülkeler - Bölgeler  

Portekiz yatırımcı vizesi programı için siz de başvuruda bulunmak istiyorsanız EUPorto yetkililerini aramaktan çekinmeyin.

Portekiz Golden Visa yatırım sürecinizde EUPorto yetkililerinden Portekiz vize şartları hakkında bilgi edinebilir ve Golden Visa alanında Portekiz’e vize başvurunuzu güvenle tamamlayabilirsiniz.

T.C. Vatandaşları için Portekiz Golden Visa İstatistikleri

 

Portekiz Golden Visa başvurularına baktığımızda, Eylül 2023 itibariyle 613 T.C. vatandaşının programa başvurduğunu görüyoruz. Böylece programa en çok ilgi gösteren milletler içinde dördüncü sırada yer almaktadır. 5.407 yatırımcı ile birinci Çinliler, 1.256 yatırımcı ile ikinci Brezilyalılar, 781 yatırımcı ile üçüncü ise Amerikalılardır. Portekiz’in bir Avrupa Birliği ülkesi olması, yılda sadece 7 gün Portekiz’de bulunarak 5 yılın sonunda Portekiz vatandaşlığı vermesi bu ilginin en önemli nedenleridir. Benzer programa sahip diğer Avrupa ülkelerinde yaşama ve vergi mükellefi olma zorunluluğu vardır.

Gayrimenkul Alımıyla Portekiz Golden Visa’ya Başvurular 7 Ekim 2023’te Sonlandırıldı.

Portekiz Hükümeti gayrimenkul alımıyla programa başvuruların bittiğini 6 Ekim günü Portekiz resmî gazetesi olan Diário da República’da yayınlayarak 7 Ekim’den itibaren sonlandırdı. Bu sonlandırmanın en önemli nedenleri şunlardır:

 • Avrupa Birliği Komisyonu’nun güvenlik ve kara para aklama şüphesi barındırdığından dolayı Golden Visa kapsamında ülke topraklarının satılarak Portekiz vatandaşlığının kolayca verilme fikrine karşı çıkması.
 • Özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut fiyatlarındaki artış ve Portekizlilerin şehir dışına taşınmak zorunda kalmaları
 • Siyasal nedenler

Portekiz’de Yaşam Okumak için tıklayın.

Portekiz’de Yaşam Maliyeti Okumak için tıklayın.

Portekiz’de Sağlık Sistemi Okumak için tıklayın.

Golden Visa Programı

Portekiz Pasaportunun Avantajları

 • Portekiz Pasaportu dünyanın en güçlü 6. pasaportudur.
 • 186 ülkeye vizesiz seyahat edilebilir.
 • Portekiz Avrupa Birliği üyesidir. Portekiz Pasaportu sayesinde tüm AB ülkelerinde özgürce yaşama, çalışma, sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanma hakkı doğar. Özetle, Portekiz Pasaportu alındıktan sonra tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa vatandaşlığı haklarına sahip olunur.

Neden Portekiz?

 • Portekiz bir Avrupa Birliği ülkesidir ve sosyal bir devlettir.
 • Dünyanın en güvenli ülkeleri arasında Dünya Barış Endeksi’ne göre 4. sıradadır.
 • Dünyada İngilizcenin ana dil olmadığı ama en yaygın konuşulduğu ülkeler arasında Portekiz 7. sıradadır. EF English Proficiency Endeksi’nin bu sıralamasında İspanya 33., Türkiye 70. sıradadır.
 • Dünyada Portekizceyi ana dili olarak konuşan 300 milyon kişi vardır.
 • Portekiz sosyo-kültüründe ırkçılık yoktur.
 • Portekiz’de az gelirle lüks yaşamak mümkündür: Portekiz’de yiyecek kaliteli ve boldur.
  Deniz ürünleri, sebze ve meyveleri, şarapları zengin çeşitliliğe sahiptir. En düşük gelire sahip bir kişinin standart beslenmesinde yer alır.
 • Atlantik Okyanusu sayesinde genelde hava açık ve güneşlidir. En soğuk ay olan Ocak’ta Lizbon’da ısı ortalama 8 ila 15 C° arasındadır.
 • Portekiz’in 1794 km boyunca uzanan sahili vardır. Yemyeşil doğası koruma altındadır. Sörf, golf, yelkencilik, atçılık belli başlı doğa sporları arasında gelir.
 • Portekiz’de gayrimenkul fiyatları Avrupa ülkelerinde genelinin çok altındadır. Bu yüzden Portekiz yüksek getirili yatırım fırsatları vaat eder.

Portekiz’de Yaşamak, Çalışmak ve Okumak

Portekiz Golden Visa oturum izni alan yatırım yapmaları ile aileleriyle birlikte Portekiz’de daimî yaşayabilirler. Portekiz yaşam şartları bakımından aile yaşantısı için çok elverişlidir. Portekiz’de hayat huzurlu ve güvenlidir. Portekiz yaşam maliyeti açısından bakıldığında pek çok AB ülkesinden daha düşüktür. Daha az maliyetle daha yüksek bir yaşam kalitesi sunar. Örneğin, Portekiz’de geliri düşük olan insanlar da yüksek kalitede ve bollukta yemek yerler. Çünkü Atlantik Okyanusu Portekiz yaşam kalitesini arttıran bir unsurdur. Gerek bol ve çeşitli deniz ürünleri gerek ılıman iklimi gerekse sunduğu sportif aktivitelerle Atlantik Okyanusu, Portekiz yaşam denince ilk akla gelen belirleyici özelliğidir. Genel olarak Portekiz’de yaşam ritmi yavaştır. Dünya metropollerinin stresli ritminden çok uzaktadır. İnsanları cana yakın, yardımsever ve son derece saygılıdır. Irkçılık yoktur ve dünyanın barış endeksine göre en güvenli 4. ülkesidir.

Portekiz eğitim alanında da önemli bir yere sahiptir. Portekiz’deki eğitim AB standartlarının üzerindedir. Gerek ilköğretim, ortaokul, lise gerekse üniversite seçenekleri hem zengin hem de doyurucudur. Portekiz’de eğitim olanakları araştırıldığında pek çok yabancı dilde eğitim veren okullarla karşılaşılır. Bunlar uluslararası İngiliz, Fransız, Amerikan ve Alman okullarıdır. Dünya standardında ve denkliğinde eğitim verirler. Portekizcenin yanı sıra pek çok yabancı dil eğitimi fırsatı da verir. Dünyada İngilizce’nin en iyi şekilde konuşulduğu ülkeler arasında Portekiz 7. sıradadır. Bu sıralama Portekiz’de okumak ve eğitim kalitesi bakımından önemli bir göstergedir. Bu sıralamada Fransa 31, İspanya 33, İtalya 35 ve Türkiye 70. sıradadır.

Portekiz üniversiteleri ise uluslararası boyutta öğrenci çeker. Dünyanın Bologna’dan sonra ikinci üniversitesi Portekiz’in Coimbra Üniversitesi’dir. Portekiz üniversite okumak köklü bir gelenektir. Portekiz dünya standardında üniversitelere ve işletme fakültelerine sahiptir. Portekiz’deki üniversiteler bellli başlı olarak şunlardır: Lizbon Üniversitesi, Porto Üniversitesi, Lizbon Nova Üniversitesi, Portekiz Katolik Üniversitesi, Coimbra Üniversitesi, Aveiro Üniversitesi, ISCTE Lizbon Üniversite Enstitüsü, Beira Interior Üniversitesi, Évora Üniversitesi, Minho Üniversitesi, Tras Os Montes ve Alto Douro Üniversitesi, Algarve Üniversitesi. Portekiz üniversiteleri fiyatları son derece makuldür. Devlet üniversitelerinin yanında özel okullar da mevcuttur.

Portekiz Golden Visa oturum izni Portekiz çalışma izni de içerir. Portekiz’de çalışmak için ayrı bir Portekiz çalışma vizesi almak gerekmez. Golden Visa oturum iznine sahip her kişi Portekiz’de çalışmak veya şirket kurmak konusunda özgürdür. Bu yüzden yatırım yoluyla Portekiz Golden Visa’ya başvurmak daha elverişli koşullar sunar. Portekiz iş imkanları konusunda çeşitli fırsatlar sunar. Portekiz’de iş bulmak veya iş kurmak isteyen Golden Visa yatırımcıları için cazip olacak iş alanları turizm, tekstil, tarım ve teknolojidir. Portekiz’de çalışma iznialmak için en doğru yol Portekiz Golden Visa yatırım yoluyla oturum izni almaktır.

Portekiz’de yaşam söz konusu İngilizce ile de belli bir ölçüde mümkündür. Ancak devamlı yaşanacak ise Portekizce öğrenmek faydalı olacaktır. Ayrıca, vatandaşlık aşamasında Portekizce dil testinden geçer not aldığınızı gösteren belge sunmak gerekecektir. Bu yüzden 5 yıllık oturum yılları içinde Portekiz Portekizcesi öğrenmeye girişmek yerinde olacaktır. Portekiz dil okulları çeşitli ve donanımlıdır. Vatandaşlık aşamasında Portekizce öğrenmek için bir Portekiz dil okulu ile irtibata geçerek hem online hem de Portekiz’de bulunduğunuz sürece yüz yüze eğitim alabilirsiniz.

Portekiz Pasaportu ve Bayrağı

Portekiz Golden Visa’dan kimler faydalanabilir?

Portekiz Golden Visa başvurusu yapma koşulları arasında AB dışı bir ülkenin vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, Portekiz’de net 500.000 Euro tutarında bir fon yatırımı yapmak ve temiz bir sabıka kaydına sahip olmak sayılabilir. Bu şartları karşılayan herkes Portekiz Golden Visa başvurusu yapabilir. Ardından Portekiz oturum iznine sahip olabilir.

Aile Birleşimi

Portekiz Golden Visa başvuru sahibi aile birleşimi yoluyla ailesini de Golden Visa programına dâhil edebilir. Eş, 18 yaşından küçük çocuklar, ekonomik olarak bağımlı olan 26 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü ebeveynler başvuru sahibinin şemsiyesi altında toplanabilir. Bu aile fertleri başvuru sahibinin yapacağı minimum tutarda tek bir yatırımla ve aile birleşimi yoluyla aynı haklara sahip olur.

Portekiz Golden Visa Oturum Şartları Nelerdir?

Portekiz oturma izni diğer AB ülkeleri arasında şartları en hafif ve en avantajlı olandır. Golden Visa Portekiz için 5 yıl boyunca yılda sadece 7 gün Portekiz’de bulunmak yeterlidir. Portekiz’de minimum 500.000 Euro tutarında yapılan Golden Visa fon yatırımını en az beş yıl boyunca tutmak gereklidir. Beş yıllık Portekiz Golden Visa programı sonrası AB Vatandaşlığı da isteniyorsa Portekiz Pasaportu alınana kadar yatırım satılmamalıdır. Çifte vatandaşlık alındıktan sonra arzu edilirse yatırım satılabilir.

Portekiz Golden Visa İçin Yaygın Yatırım Türleri Nelerdir?

Portekiz Altın Vize programına dâhil olmak için 7 Ekim 2023 sonrası yeni düzenlemeye geçilmiş ve en popüler seçenek fon yatırımına dönüşmüştür.

Detaylı bilgi için www.euporto.com/yatirim-fonu sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım fikrinizin temelinde ailece bir AB vatandaşlığı varsa Portekiz Golden Visa programı en ön plana geçer çünkü vatandaşlık başvurusu için Portekiz’de yaşama zorunluluğu bulunmaz; yılda sadece 7 gün Portekiz’de geçirmek yeterlidir. Yunanistan, İspanya ve Malta Golden Visa programlarının vatandaşlığa kabul edilme şartları daha ağırdır. Örneğin; AB pasaportuna sahip olmak için Yunanistan’da 7 yıl boyunca ailece yılda en az 183 gün yaşama zorunluluğu vardır. Bu süre İspanya’da 10 yıl boyunca yılda en az 183 gün yaşamayı gerektirir.

Portekiz Golden Visa programı, ülkede yapılacak 500.000 Euro’luk fon karşılığında sunulan bir oturum programıdır. Hedef yabancı yatırımcılardan fon sağlanarak Portekiz ekonomisini güçlendirmektir.  Yatırım sonrası elde edilecek Golden Visa oturum kartı ile Portekiz’de yaşama, çalışma, ayrıca 27 Avrupa ülkesine (Schengen) vizeye ihtiyaç duymadan serbestçe seyahat etme özgürlüğüne sahip olunur. Ayrıca, ek bir yatırım yapmadan tüm aile fertleri de Portekiz Altın Vize programından faydalanabiliyor.

Portekiz Golden Visa ile 27 Schengen ülkesi arasında vizesiz seyahat edilebilir, Portekiz’de yaşanabilir, çalışılabilir ve tüm aile fertleri ek bir yatırım yapmadan programa dâhil edilebilir. En önemli avantaj ise beş yıllık oturum izni sonunda ailece Portekiz vatandaşlığına başvurma imkânıdır.

Başvuru sahibinin 18 yaşında olması ve Portekiz’de 500.000 Euro’luk fon yatırımında bulunması gerekir. Bu şartlara sahip tüm T.C. vatandaşları Portekiz Golden Visa başvurusunda bulunabilir.

Gayrimenkul yatırımı: 7 Ekim 2023 itibariyle herhangi bir gayrimenkul satın alarak Golden Visa’ya başvurmak mümkün değil.
Fon yatırımı: Portekiz’de Golden Visa onaylı 500.000 Euro’luk bir veya birden fazla fon yatırımında bulunmak.
Mali katkı: Portekiz kültürel mirasına 250.000 Euro katkıda yani hibede bulunmak.

Başvuru sahibinin aile birleşimi kapsamında yararlandırabileceği kişiler:
• Eşi
• 18 yaşının altındaki çocukları
• Bakmakla yükümlü olduğu 24 yaşın altındaki çocukları
• Bakmakla yükümlü olduğu anne-babası hatta eşinin anne-babası

Golden Visa başvuru süreci üç farklı maliyet kaleminden oluşur.

1. Seçilen Fonlara Kayıt Bedeli
2. Hukuksal Danışmanlık Bedeli
3. Golden Visa Oturum Kart Ücretleri

Bu kalemlerin ayrıntılı bir listesini yukarıda bulabilirsiniz.

Golden Visa başvurularında bekleme süreleri özellikle Covid sonrası yığılmalardan kaynaklı değişkenlik göstermektedir. 2023 yılında yapılan bir düzenlemeyle referans numarasına göre randevular verilmektedir. Bu uygulama sonrası hangi SEF ofisine başvurulduğunun bir önemi kalmamıştır. Kasım 2023 itibariyle, yatırımınızdan itibaren Golden Visa oturum kartlarınızın Türkiye’deki adresinize ulaşması yaklaşık 12 ila 18 ay sürmektedir.

Portekiz Golden Visa başvurusunda yabancılar ofisine sunulacak tüm belgelerin Portekizceye çevrilmesi gerekir. Bankaya sunulacak dokümanların İngilizceye çevrilmesi yeterlidir.

Golden Visa fon yatırımlarının bireysel olarak yapılması gerekmektedir.

Portekiz 500.000 Euro’luk fon yatırım tutarının başvuru sahibi tarafından Portekiz’in dışından getirilmesini şart koşar. Dolayısıyla, bu tutar Portekiz’deki bir bankadan kredi olarak alınamaz. Yalnız, Portekiz dışındaki bir bankadan kredi çekilebilir.

Bu mümkün. Ancak dilini bile bilmediğiniz bir ülkede yüklü bir yatırımda bulunacağınız için sürecinizde sürpriz yaşamamak adına profesyonel bir danışmanlık firmasından ve Portekizli bir hukuk firmasından destek almanızı önemle öneririz.

Bu bir gereklilik değil. Ancak yapacağınız yatırımın Golden Visa’ya uyumunu kontrol ettirmeniz ve başvuru sürecinizde işlemlerinizin takibi için kurumsal bir Portekizli avukatlık bürosuyla anlaşmanızı öneririz.

Portekiz Golden Visa oturum kartı sahibi olmakla Portekiz’de vergi mükellefi olunmaz. Portekiz’de yılın 183 gününden fazla yaşamadığınız takdirde, Portekiz dışındaki gelirleriniz için herhangi bir beyanname vermeniz veya vergi ödemeniz gerekmez. 7 Ekim 2023 sonrası sadece yatırım fonları ile başvuru yapılabiliyor. Fon yatırımları vergiden muaftır.

Portekiz’deki fon yatırımlarında gerek temettü gerek sermaye artışı herhangi bir gelir vergisi doğurmaz.

Hayır. Golden Visa yatırımcısı Portekiz’de bir yıl içinde 183 gün veya daha fazla kalmıyorsa vergi ödemek zorunda değildir. Bir başka ifadeyle, Portekiz’de yaşamayan Golden Visa yatırımcıları dünya çapındaki gelirleri üzerinden Portekiz’e vergi ödemez.

Hayır, Portekiz’de yaşanmadığı sürece Portekiz Sosyal Güvenlik sistemine kaydolmanız ve prim ödemesi yapmanıza gerek yoktur. Ayrıca Portekiz’de yaşanmıyorsa özel sağlık sigortası da zorunlu değildir.

Portekiz’deki vergi kimlik numarası NIF olarak adlandırılır. Portekiz’de banka hesabı açarken, fon yatırımı yaparken, sağlık hizmetlerinden faydalanırken, mülk edinirken vb. NIF numarasına ihtiyaç duyulur.

Portekiz hükümeti 7 Ekim 2023 sonrası Portekiz’de mülk satın alarak Golden Visa’ya başvuru uygulamasını sonlandırılmıştır. Yeni düzenleme sonrası 500.000 Euro’luk fon yatırımıyla programa katılmak mümkündür.

Portekiz Golden Visa oturum kartınız varsa, Portekiz’de yaşamanız zorunlu değildir. Portekiz vatandaşlığına başvurabilmek için Portekiz’de yılda sadece yedi gün kalmanız yeterlidir. Bununla birlikte, dilediğiniz ülkelerde yaşayabilirsiniz, bunda bir engel yoktur.

En avantajlı yol belirlediğiniz kriterlerle uyumlu olanıdır yani, yatırımcının hedeflerine göre değişkenlik gösterir. 7 Ekim 2023 sonrası sadece fon yatırımı yoluyla Golden Visa’ya başvuru yapılabilmektedir. Bunun için minimum yatırım şartı 500.000 Euro’dur.

Golden Visa başvuru yolları arasında en pratik olanı fon yatırımıdır. Gayrimenkul edinimiyle başvuru 7 Ekim 2023 itibariyle sonlandırılmıştır.

Portekiz Golden Visa piyasasında, Golden Vize Portekiz başvurusu ile uyumlu, farklı yatırım stratejilerine ve özelliklerine sahip olan 20’den fazla risk sermayesi fonu bulunmaktadır. Güncel fon listesi ve ayrıntıları hakkında EUPorto ile iletişime geçebilirsiniz.

Evet. Bilmediğiniz bir ülkeye yatırım yapacak ve ailenizin geleceğini etkileyecek uzun soluklu bir yolculuğa adım atacaksınız. Süreciniz boyunca yatırım yapacağınız ülkenin dilini konuşan, Portekiz Golden Visa alanında uzman ve deneyimli bir kuruluşla ilerlemek elzemdir. 2017’den günümüze 200’den fazla ailenin Golden Visa başvurularını başarıyla tamamlayan EUPorto, sadece Portekiz Golden Visa alanında aktiftir.

Golden Visa oturum kartlarınızı aldıktan tam beş yıl sonra Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunulabilir. Vatandaşlık başvuru onayından sonra Portekiz pasaportu sahibine teslim edilir. Bu süre 1 ila 1,5 seneyi bulabilmektedir.

Portekiz Golden Visa programı kapsamında 500.000 Euro’luk yatırım yaparak ilk etapta oturum kartı edinilir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de bulunma şartıyla beş yılın sonunda Portekiz vatandaşlığı başvurusu yapma hakkına sahip olursunuz.

Evet, Portekiz çifte vatandaşlığa izin veriyor. Türk vatandaşları Portekiz Golden Visa programına katılarak kolayca Portekiz vatandaşlığı alabiliyor.

Evet, Portekiz Golden Visa programı yatırımcıyı ve aile fertlerini Türkiye’deki iş ve aile düzenlerini bozmadan vatandaşlığa götürür. Golden Visa kart ediniminden tam beş yıllık bir süre sonunda Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz.

Portekiz Golden Visa programı ile Portekiz vatandaşlık başvurusunu fon yatırımında bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için net yatırım tutarı 500.000 Euro’dur. Fonların detaylı maliyeti için yukarıdaki tabloyu kontrol edebilirsiniz.

Hayır, Portekiz Golden Visa oturum kartına hak kazanabilmek için bir dil testi gerekmez. Golden Visa kartlarınıza sahip olduktan tam beş yıl sonra ise ya Portekiz süresiz oturma iznine ya da Portekiz vatandaşlığına başvurulabilir. Her iki seçenekte de başlangıç düzeyinde olan A2 seviyesinde Portekizce bilmeniz gerekir.

Çok basit sorular ve ifadeler kullanarak iletişim kurabilmek anlamına gelir. Başlangıç düzeyinde Portekizce yazabilmek, okuyabilmek ve konuşabilmek yeterlidir.

Hayır, Portekiz vatandaşlığını alabilmek için tek sınav vardır, o da A2 seviyesinde Portekizce dil sınavıdır. Diğer ülkelerde bulunan topluma uyum sınavı Portekiz’de bulunmaz.

Portekizce sınavına hazırlanabilmek için birçok online kurs mevcut. Portekiz Portekizcesi için en doğru kaynaklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için doğuştan Portekizli-Türk olan ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Portekiz A2 sınavına, Portekiz süresiz oturumu veya Portekiz vatandaşlık başvurusu yapmaya yakın bir zamanda girmenizi öneririz.

Evet, başlangıç düzeyi olan A2 seviyesinde Portekizce öğrenmelisiniz.

İlk Golden Visa oturum kartının geçerlilik süresi 2 yıllıktır. 2 yıl içinde Portekiz’de toplamda 14 gün bulunmanız yeterlidir. İki yıl sonra kartınız yenilenir ve ikinci kartınızın geçerlilik süresi 3 yıl olacaktır. Üç yıl içinde Portekiz’de toplamda 21 gün bulunmanız yeterlidir. Yatırımınızı sürdürdüğünüz sürece Portekiz Golden Visa oturum kartları istendiği kadar uzatılabilir.

27 Schengen ülkesi şunlardır: Avusturya, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İzlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İsviçre, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.

Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra yatırımınızı ülkeden çıkartabilirsiniz.

Golden Visa sahiplerinin bu aşamada üç seçeneği bulunur.

(1) Süreli Portekiz Golden Visa oturum kartı ile devam etmek

(2) Süresiz Portekiz Golden Visa oturum kartına sahip olmak

(3) Portekiz vatandaşlığı almak.

Süresiz oturum kartı veya Portekiz vatandaşlığı almayı seçerseniz, yatırımınızı Portekiz dışına çıkarabilirsiniz. Ancak Golden Visa süreli oturum kartıyla devam etmek isterseniz yatırımınızı sürdürmeniz gerekecektir.

Eğer Golden Visa’nızı yakıp çıkış yapmak isterseniz, fonunuzun ‘açık fon’ olmasına dikkat etmelisiniz. Kapalı fonlarda maalesef 8 yıl beklemek gerekecektir. Açık fonlarda yatırımınızı dilediğiniz zaman nakde döndürebilir, paranızı ülkeden çıkartabilirsiniz.

Portekiz Golden Visa’yı seçmek için en önemli neden Portekiz vatandaşlığı için Portekiz’de yaşama zorunluluğunun olmamasıdır. Portekiz’de yılda sadece 7 gün kalmak yeterlidir. Yunanistan, Malta ve İspanya Golden Visa programlarında vatandaşlık başvurusu için yılın 183 günü yaşama zorunluluğu vardır. Eğer amaç bir AB pasaportuna sahip olmaksa Yunanistan’da 7 yıl boyunca yılda en az 183 gün yaşama zorunluluğu vardır. Bu süre İspanya’da 10 yıl boyunca yılda en az 183 gün yaşamayı gerektirir.

Portekiz Golden Visa size ve ailenize ilk etapta Portekiz’de yaşama, çalışma, eğitim hakkı sağlar ve Avrupa ülkeleri içinde vizesiz seyahat etme avantajı sunar.  Beş yılın sonunda ise ailece AB vatandaşlığına başvuru yapılabilir.

7 Ekim 2023 sonrası yeni düzenleme sonrası Portekiz Golden Visa için en popüler yöntem fon yatırımına dönüşmüştür.

Portekiz’de süresiz oturum almanın en popüler yolu fon yatırımıyla Golden Visa uygulamasıdır.

Golden Visa kartınızı aldıktan 5 yıl sonra, Portekiz’de kalıcı oturma iznine başvurmaya hak kazanırsınız.

Evet, beş yıllık Portekiz Golden Visa programının sonunda aşağıdaki şartları yerine getirenler Portekiz Vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olur.

Yılda minimum 7 gün Portekiz’de bulunarak beş yıllık oturum programını tamamlamış olmak
Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak
A2 seviyesinde Portekizce temel bilgi
Yatırımı Portekiz Vatandaşlığı alana dek tutmak

Özetle, Portekiz Vatandaşlık şartları; ülkede yılda sadece 7 gün bulunarak beş yıllık oturum izninin ardından, temiz bir sabıka kaydına sahip olmak ve başlangıç düzeyi olan A2 seviyesinde Portekizce bilmekten ibarettir. Portekiz vatandaşlığını almak için başka bir şart yoktur. Portekiz Vatandaşı Nasıl Olunur sorusuna en net cevap Golden Visa Portekiz programına dâhil olmak üzere Portekiz’de net 500.000 Euro tutarında fon yatırımı yapmaktır. Portekiz Vatandaşlığı demek AB Vatandaşlığı demektir. Portekiz pasaportuyla Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya gibi tüm Schengen ülkelerinde o ülkenin vatandaşıymış gibi yaşanabilir ve tüm haklara sahip olunur. Portekiz’in Türkiye ile çifte vatandaşlık anlaşması mevcuttur. Bu sayede Portekiz vatandaşlığı alan kişi TC vatandaşlığını korumaya devam eder. İki ülkenin de verdiği tüm haklara sahip olunur. Örneğin çifte emeklilik mümkündür.

Portekiz Vatandaşlığı edinmek istemeyen kişiler Portekiz’de kalıcı oturma izni de alabilirler. Başvuru şartları Portekiz Vatandaşlık ile aynıdır. Portekiz Pasaportu alana kadar yatırım satılmamalıdır. Çifte vatandaşlık alındıktan sonra yatırımdan çıkılabilir. Portekiz vatandaşlık edinimi sonrası Portekiz Pasaportu yatırımcıya ve ailesine pek çok avantaj sunacaktır.

Portekiz, Altın Vize veren ülkeler arasındadır. Altın Vize, Altın Pasaport olarak da bilinir. Altın vize nedirAltın pasaport nedir soruları, genel olarak yatırım yoluyla bir ülkede oturum iznine sahip olmak için başvurulan program olarak yanıtlanabilir. Altın Vize ile genellikle ev alarak vatandaşlık etme etmek mümkündür. Ev alınca vatandaşlık veren ülkeler arasında Portekiz oldukça popülerdir. Ayrıca Portekiz ev almak için diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha elverişlidir. Avrupa’da ev almak daha maliyetli olabilir. ARI olarak da bilinen Portekiz Golden Visa, nitelikli yatırım yapan yatırımcıların Portekiz’de ikamet etmesini sağlar. Portekiz’de oturma, eğitim ve çalışma hakkı sunan Golden Visa Portekiz tarafından bir program olarak Ekim 2012’de başlatılır. Programın temel amacı, 2008 ekonomik krizinden sonra gereksinim duyulan küresel yatırımcıları ülkeye çekmektir. Portekiz’e yatırım yapan yatırımcılar Golden Vize programıyla geçici oturma izni elde eder. Golden Visa Portekiz’de yaşama ve çalışma imkanı sunmasının yanı sıra programa ailenin geri kalanını dahil etme ve ek bir vizeye gereksinim duyulmadan Schengen ülkelerinde seyahat etme gibi bir dizi ayrıcalık sunar. Portekiz’in ekonomisine de büyük katkı sunan program, yatırımcıların Portekiz’e gelmelerine ve yatırım yapmalarına olanak verir.

Portekiz Golden Visa’nın Avantajları Nelerdir?

Portekiz Golden Visa sahibi kişiler için çok çeşitli avantajlar vardır. Bu avantajların bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Portekiz’de yaşam: Portekiz Golden Visa, Portekiz’de yaşama izni verir. Portekiz yaşam kalitesi açısından huzurlu ve güvenli bir ülkedir.
 • Portekiz’de çalışmak: Altın Vize, Portekiz çalışma izni de içerir. Portekiz oturum izni ile herhangi bir yerde çalışma hakkı elde edilir. Ek bir işleme gerek olmadan Golden Visa sahibi kişiler, Portekiz’de kendi işini kurma ve yürütme olanağı da kazanır.
 • Portekiz’de eğitim hakkı: Golden Visa başvuru sahipleri eğitim hizmetlerinden de faydalanır.
 • Sağlık: Portekiz oturma izni ile Portekiz’de devamlı yaşamayı seçen kişilerin sağlık sigortası yaptırması gerekir. Golden Visa kartı ile devlet hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz.
 • Ek vize olmadan Schengen ülkelerine seyahat etmek: Portekiz Golden Vize ile Schengen bölgesine yani 26 Schengen ülkesine özgürce seyahat edebilirsiniz.
 • 6 yılın sonunda Portekiz’de daimi ikamete ve Portekiz vatandaşlığına başvuru imkanı verir.
 • Aile birleşimi hakkı: Ana başvuru sahibi olarak, programa eşinizi, 18 yaş altı çocuklarınızı veya bakmakla yükümlü olduğunuz çocukları ve bağımlı ebeveynlerinizi dahil edebilirsiniz.
 • Vergi avantajları: Portekiz’de yılın 183 gününden fazla kalınmadığı sürece başvuru sahipleri herhangi bir vergi sorumluluğu üstlenmez. Portekiz’de yaşamayı ve vergi mükellefi olmayı düşünen kişiler, Non-habitul residency (NHR) programına dahil olarak 10 yıl vergiden muaf olabilir.

Kimler Portekiz Golden Visa Alabilir?

Portekiz Golden Vize nedir, avantajları nelerdir sorularına yanıt verdikten sonra bir diğer merak konu da kartı kimlerin alabileceğidir. Portekiz Golden Vize’yi Portekiz’e yatırım yapan tüm üçüncü ülke vatandaşları alabilir. Başvuru sahibinin AEA ya da AB vatandaşı olmaması gerekir. Golden Visa programına AB ülkelerinde ya da Portekiz’de faaliyette olan bir şirket aracılığıyla veya bireysel bir iş insanı olarak başvurabilirsiniz. Altın Vize’yi alan kişiler programa aile üyelerini dahil edebilir. Portekiz yaşam şartları ile aile yaşantısı için oldukça uygundur.

Portekiz Golden Visa Almanın Şartları

Portekiz, vize isteyen bir ülkedir. Portekiz Golden Visa (Altın Vize) programı için gerekli tüm belgeleri bireysel olarak ya da uzmanlardan yardım alarak bir araya getirip başvurunuzu yapabilirsiniz. Program için aranan gereklilikler yatırım türüne göre değişkenlik gösterse de başvuru sahibinin uyması gereken belirli kurallar tümü için aynıdır:

 • Başvuranın en az 18 yaşında olması ve AB/AEA vatandaşı olmaması,
 • Başvuru sahibinin, her 2 yıllık vize döneminde arka arkaya ya da aralıklı olarak Portekiz’de 14 gün geçirmesi,
 • Başvuru sahibinin gerekli yatırımı yapması ve yatımı 6 yıl boyunca sürdürmesi,
 • Başvuru sahibinin Portekiz Yabancılar ve Sınırlar Ofisi (SEF) içinde bir referansının bulunmaması,
 • Program için gerekli olan tüm belgelerin uygun bir şekilde hazırlanması,
 • Golden Visa için gerekli olan yatırım fonunun Portekiz dışındaki herhangi bir ülkeden getirilmesi,
 • Portekiz’de banka hesabı açmak ve bir vergi numarası edinmek.

Gerekli Belgeler

Portekiz vize başvurusu için gerekli olan belgeler:

 • Adli sicil kaydı
 • Pasaportun ya da devlet tarafından verilmiş seyahat belgesinin noter tasdikli örneği
 • Başvuranın Altın Vize için gerekli olan nitelikli yatırımının kanıtı
 • Portekiz Yabancılar ve Sınır Hizmetleri’ne sunulan form
 • Sağlık sigortasının örneği
 • Portekiz finans kurumunun para transferini onaylayan dekontu
 • Ticaret Sicili’nden alıntı
 • ARI başvuru ödemesinin makbuzu

Portekiz Golden Visa Almak için Yatırım Türleri

Aşağıda verilen yatırım türlerinden birini tercih ederek Portekiz yaşam, eğitim ve çalışma hakkı elde edebilirsiniz.

 • Emlak yatırımı: Portekiz’den herhangi bir türden en az 500.000 euro değerinde gayrimenkul satın alarak ya da düşük yoğunluklu bir bölgeden en az 350.000 euro değerinde bir gayrimenkul satın alarak,
 • Yatırım fonları: Nitelik bir Portekiz fonuna asgari 500.000 euro’luk yatırım yaparak,
 • Sermaye transferi: Portekiz’e minimum 1.5 milyon euro’luk sermaye transferi yaparak,
 • Şirket kurma ve istihdam yaratma: Portekiz’de en az on tam zamanlı iş oluşturup bir Portekiz işletmesine en az 500.000 euro yatırım yaparak,
 • Bağış: Portekiz’de ulusal mirasın korunması, iyileştirilmesi ya da bakımı için en az 250.000 euro’luk yatırım yaparak.

Portekiz Golden Visa Başvuru Süreci

Portekiz yaşam maliyeti açısından birçok Avrupa ülkesine kıyasla uygun olduğundan Golden Visa programı oldukça revaçtadır. Portekiz’den ev almak, yatırım yapmak ya da istihdam oluşturmak suretiyle Golden Visa kart sahibi olabilirsiniz. Portekiz vize başvurusu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Gerekli tüm belgeleri toplamak,
 • Portekiz’den bir NIF numarası almak,
 • Portekiz’de bir banka hesabı açmak,
 • Seçtiğiniz yatırım türünü tamamlamak,
 • SEF’e başvuru yapmak,
 • Onay aldıktan sonra, SEF ofisini ziyaret etmek,
 • 2 yıl süreyle oturum izni elde etmek (Şartlar korunursa geçerlilik süresinin sorunun ilk Gorden Visa kartınızı iki kez yenileyebilirsiniz.)
 • Portekiz, mülk alarak vatandaşlık veren ülkeler arasındadır. 5 yılın sonunda Portekiz’de vatandaşlık ve daimi oturum izni alma için başvuru hakkı elde edersiniz.

Portekiz Golden Visa programı için gerekli bilgi için EUPorto danışmanlarıyla görüşebilirsiniz.

Detaylı Bilgi Alın.