Portekiz Golden Visa Yatırım Fonlarına Yönelik 10 Soru – 10 Cevap

Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?

Yatırım yoluyla alınan oturma izni uygulamaları ‘Golden Visa’ olarak adlandırılır ve yatırım karşılığında hedeflenen ülkede ikamet etme hakkı sunar. Avrupa’da yatırım karşılığında T.C. vatandaşlarına oturum programını Portekiz, İspanya, Yunanistan, Malta ve Macaristan sunmaktadır. 2024 başında güncellenen Golden Visa yatırım şartları araştırıldığında yatırımla oturma izni edindikten sonra ülkede yaşama zorunluluğu olmadan AB vatandaşlığı fırsatı sunan tek program Portekiz’e aittir.  Bunda en önemli etken Portekiz’in ülkede yaşama şartı bulundurmamasıdır. Portekiz pasaportuyla Avrupa’da ücretsiz lise veya üniversite eğitimi mümkün, sonrasında ise uluslararası firmalarda Euro cinsinden iyi maaşlarla kariyer planlaması yapma imkânı da doğuyor. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak beş yıl sonra bu haklara ulaşılabiliyor. Bu yüzden tüm diğer ülkelerin programları arasında Portekiz Golden Visa uygulaması popülerliğini koruyor.

Portekiz Golden Visa programına başvuru yapabilmek için toplamda 500.000 Euro tutarında fon yatırımı yapmak gerekir. Bu yazımızda, Portekiz fon yatırımlarında en sık sorulan sorular ve Golden Visa programıyla ilgili başvuru sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili detaylar ele alınacak.

1) Portekiz Golden Visa Yatırım Fonları Nedir ve Nasıl Çalışır?

Portekiz Golden Visa fonları yatırımcılardan toplanan paralar karşılığında ortaklık payı ve eurobond gibi Portekiz sermaye piyasası araçlarından oluşan portföylerdir.

Portekiz’de yatırım fonları temelde açık uçlu fonlar ve kapalı uçlu banka fonları olarak ikiye ayrılır. Portekiz borsasına kote kuruluşlara ve bankaların kârlı buldukları gıda, enerji, bankacılık gibi farklı sektörlere yapılan yatırımları içerir. Portekiz açık yatırım fonlarının avantajı, gelirlerinin vergiden muaf olması ve istendiğinde 5 iş gününde nakde döndürülebilmesidir. Kapalı fonların avantajı ise bazılarının vatandaşlığı alıncaya kadar Golden Visa yatırımcılarına temettü getirisi sunmalarıdır.

Gerek açık fonlar gerekse kapalı fonlar hem yatırımcıya potansiyel Euro cinsinden getiri sağlar hem de Portekiz Golden Visa programı kapsamında oturum izni ve Portekiz vatandaşlığına başvuru imkânı sunar. Bu fonlar genellikle çeşitli sektörlere yatırım yapar ve yatırımcılara birden fazla fona yatırım yapma hakkı bulunduğundan portföy çeşitliliği sunarlar. Golden Visa yatırımcıları, açık fonlarda fonların performansını her gün izleyerek ve Takasbank ve profesyonel portföy yöneticilerin rehberliğinde gerek sermaye artışı gerekse temettü fırsatlardan yararlanırlar.

2) Portekiz Golden Visa Fonlarının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Golden Visa Uyumlu Portekiz Açık Fonların Avantajları

 • Dilendiğinde 5 günde nakde çevrilebilme özelliği
 • Takasbank mantığında devlet güvencesinde olması
 • Profesyonel fon yöneticileri tarafından aktif yönetim
 • Portekiz piyasasına hâkim deneyimli uzmanlar tarafından düzenli takip edilerek fon portföyüne sabit getirili ve Portekiz borsasına kote kuruluşların hisse senetleri ile çeşitlendirme anlayışıyla risklerin minimize edilmesi
 • Yatırımınızdan elde edilecek kupon, faiz ve temettü tahsilatlarının fon yönetimince yapılması. Böylece vade takibi, tahsilat gibi zaman ve takip gerektiren işlemlerden muafiyet
 • Fon portföyünün değer artışı günlük olarak yansıtılır. İhtiyaç duyulması durumunda Golden Visa yatırımcıları fonun işlemiş geliri ile birlikte tam 5 işgününde paraya çevirebilir.
 • İnternet bankacılığı aracılığıyla kolayca işlem yapma fırsatı

Golden Visa Uyumlu Portekiz Açık Fonların Dezavantajları

 • Temettü getirilerini Portekiz vatandaşlığı alındıktan sonra ödemesi

Golden Visa Uyumlu Portekiz Kapalı Fonların Avantajları

 • Portekiz vatandaşlığını alıncaya kadar yatırımınızdan temettü getirisi elde edebilme
 • Profesyonel fon yöneticileri tarafından aktif yönetim
 • Portekiz piyasasına hâkim deneyimli uzmanlar tarafından düzenli takip edilerek Portekiz’in verimli sektörlerine yatırım yapılabilmesi

Golden Visa Uyumlu Portekiz Kapalı Fonların Dezavantajları

 • Vatandaşlığı alıncaya kadar acil bir durumda yatırımın elden çıkarılamaması

Portekiz Golden Visa fonlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir

3) Golden Visa Yatırımcıları Fonlarını Nasıl Satabilir?

Açık fonlarda yatırımcıların yatırımları takasbank güvencesinde korunur. Nakde dönüştürülmesi tam 5 iş günü sürer. Kapalı fonların satışı ise fon şirketlerinin yapacakları yatırımları nakde döndürme performansına göre değişkenlik gösterecektir.

Kapalı uçlu Portekiz yatırım fonlarının temel avantajı, Golden Visa yatırımcılarına daha yüksek getiri elde etme potansiyeli sunmasıdır. Kapalı uçlu fonlar daha fazla risk potansiyeline sahiptir. Portekiz kapalı fonlarından tercih yapacak olursanız, ne satın aldığınızı yani hangi firmaya yatırım yapacağınızı iyi bilmeli ve emin olmak için fon şirketinin sadece Golden Visa yatırımcılarından para toplayıp toplamadığı iyice araştırılmalıdır. Bu detayda dikkate almanız ve sormanız gereken birkaç soru bulunmaktadır:

– Fonun dayanağı olan toplam yatırım varlığı nedir? Bunun ne kadarı fon kuruluşunun sahipleri tarafından yatırılmıştır?

– Fonun geçmişi ne kadar ve performansı nasıl?

– Portekiz gerçekliğinde fonun elindeki varlıklar çıkışta hangi kuruluşlar tarafından satın alınacak?

4) Portekiz Yatırım Fonları Hangi Varlıklara Yatırım Yapabilir?

Açık fonlarda Portekiz borsasındaki farklı sektörlerdeki kurumsal firmaların hisse senetlerine, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, kapalı fonlarda ise banka fonlarına ve temettü sunan kurumsal fon şirketlerine yatırım yapılabilir.

5) Golden Visa Yatırımcıları Hangi Fonu Alacağına Nasıl Karar Verecek?

Birinci adım fon yatırımının türünün belirlenmesi olmalıdır, açık fon mu, kapalı fon mu. İkinci adımda ise temettü geliri hedefinizin olup olmadığı kararlaştırılmalıdır. Üçüncü adım ise belirleyeceğiniz fonların arkasında kamu veya özel bir bankanın olup olmadığı sorgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki piyasada sadece Golden Visa amaçlı çıkarılmış ve Portekiz gerçekliğiyle uyumlu olmayan fon kuruluşları mevcuttur. Bu üç kriter ile fonlar filtre edildiğinde Portekiz vatandaşlığı alınır alınmaz fondan kolayca çıkılabilir. Fonun arkasında sağlam bir bankanın varlığı yatırımınızın güvenle yönetilmesini sağlar ve temettü gelirlerinizle Golden Visa için yapacağınız masrafları öder. Sadece fonların geçmiş getirilerine bakarak yatırım yapmak her zaman beklenen sonuçları vermeyebilir. Ayrıca fon şirketlerinin periyodik raporlarının analiz edilmesi yatırım yapılacak Golden Visa uyumlu fonlarının belirlenmesi için faydalı olacaktır.

6) Portekiz Golden Visa Fon Tipleri Nelerdir?

Portekiz yatırım fonları yapılarına, yatırım yaptıkları finansal araçlara ve temettü ödemesi yapıp yapamadıklarına göre 3 ayrı fon tipi olarak karşımıza çıkar.

 1. Portekiz Açık Fonlar
 2. Portekiz Banka Fonları
 3. Portekiz Temettü Fonları

7) Portekiz Golden Visa Fonlarının Riskleri Nelerdir ve Nasıl Yönetilir?

Golden Visa fonları finansal bir varlık olduklarından dünya finansal piyasalarında oluşabilecek her türlü riske maruz kalabilir. Fonun yatırım yaptığı varlıkların değerini kaybetmesi veya finansal olarak yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememesi riski bulunur. Bu yüzden karar verilecek fonların ağırlığı yani finansal gücü çok önem taşır.

Bankalara ait fonlar tercih edildiğinde fonların risk yönetim ekibi bankanın kredi komitesi tarafından günlük olarak izlenir. Fonun içinde bir risk oluşmaması için yatırım limiti sınırlamaları ve yoğunlaşma riskleri düzenli olarak kontrol edilir. Böylece fonun yatırımları, fonun sahibi olan portföy yönetim şirketinden ayrıştırılmış olur. Ancak böyle bir yapıda yani menfaatlerin çakışmadığı bir düzlemde fonlar, içindeki varlıklarla beraber yaşamaya devam edebilir.

8) Portekiz Golden Visa Fonlarının Vergi Durumu Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Eğer Portekiz’de yaşanmıyorsa fon kazançlarına vergi uygulanmaz. Portekiz’de yaşanması durumunda ise Golden Visa yatırımcılarına yüzde 10 vergi uygulanır.

9) Portekiz Golden Visa Fonlarında Yönetim Ücretleri ve Diğer Masraflar Nelerdir?

Sıklıkla karşılaşılan birinci gider ‘fon katılım’ bedelidir. Portekiz Golden Visa yatırım fonlarında fon katılım bedeli çoğunlukla fonların içinden kesilir. Diğer bir gider ise ‘fon yönetim’ ücretidir. Fon yönetim ücreti yıllık olarak fonun içinden alınır yani bu masraf fona yansıdığı için Golden Visa yatırımcısından ek bir maliyet kesintisi yapılmaz. Yönetim ücretleri fonun türüne ve içeriğine göre değişkenlik gösterir, genellikle yıllık yüzde 0 ile yüzde 2 arasındadır.

10) Portekiz Golden Visa Fonlarının Likidite Durumu Nedir?

Açık uçlu fonlar hisse senedi ve Euro cinsinden bono gibi en likit finansal varlıklardan oluşur. Açık fonların en büyük avantajlarından biri likit olmasıdır. Ayrıca Takasbank mantığı ile çalıştığından devlet güvencesindedir. Olağanüstü bir durumda 5 iş gününde nakde dönülebilir.

Kapalı fonlardan çıkış için fon kapanana dek beklenilmesi gerekir.

EUPorto olarak, 2017 yılından bu yana Portekiz Golden Visa alanında edindiğimiz tecrübeleri kullanarak danışmanlık hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamakta ve hizmet kalitemizi günden güne artırmaktayız.  EUPorto sadece Portekiz Golden Visa alanında faaliyet göstermektedir.

EUPorto ile Çalışmanın Avantajları

 • Portekiz Golden Visa başvurularında profesyonellik, deneyim ve şeffaflık
 • Golden Vize Portekiz alanında butik ve lokal bir hizmet modeli
 • Etik ve disiplinli çalışma sistemi
 • Portekiz’de yatırım kapsamında bağımsız ve özel destek sunulması
 • Portekizceye hakimiyet
 • Portekiz fon yatırımı alanında ücretsiz danışmanlık
 • 25 yılı aşkın tecrübe ve güven

200’den fazla ailenin Golden Visa başvurularını başarıyla tamamlayan EUPorto, yatırımcılarına tercih ettikleri Golden Visa yatırım fonu alternatiflerini avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte tanıtır.

İhtiyaç ve hedeflere göre belirlenen yatırım fonlarının risk yapısını bağımsız bir duruşla aktarır. Golden Visa yatırımcıları böylece, değerlendirmeler doğrultusunda kendi seçimlerini bilinçli bir şekilde yapar.

EUPorto’nun Portekiz’de, Türkçe ve Portekizce konuşan Golden Visa uzmanları mevcuttur.

Zamanın en kıymetli hazine olduğuna inanan EUPorto Golden Visa uzmanları, Avrupa Vatandaşlığı amacıyla Portekiz’de fon yatırımı yapmak isteyen T.C. vatandaşlarına, A’dan Z’ye ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri, tek bir çatı altında toplar ve en güvenli şekilde yönetir.

Hepimizin derinden hissettiği gibi hızla gelişen ve değişen bir dünyada, özellikle çocuklarımızın kaliteli bir eğitimle günümüz dünyasındaki yenilikleri takip edebilmeleri ve değişime uyum sağlayabilmeleri için bir ‘B’ planına sahip olmaları gerektiğinin farkındayız. Bunu yatırım yaparak başarabilmenin en hızlı ve pratik yolu Portekiz Golden Visa uygulamasıdır.

Portekiz’de yatırımla oturum kapsamında gerek Golden Visa uyumlu açık uçlu yani likit fonlar, gerekse bankalara ait en güvenilir kapalı fon seçenekleri hakkında aklınıza takılan tüm sorular için deneyimli ekibimize ulaşabilir, Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz. Portekiz Golden Visa hakkında detaylı bilgi için web sitemiz www.euporto.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Benzer İçerikler

Neden Portekiz'e Yatırım Yapmalı?

Portekiz’e Neden Yatırım Yapmalı?

Yatırımlarınızda Neden Portekiz Golden Visa‘yı Tercih Etmelisiniz? Portekiz’in nüfusu 10,3 milyon olmasına rağmen dünya çapında Portekizce…
Detaylı Bilgi Alın.