Banka Fonlarıyla Portekiz Golden Visa Başvurusu: Türkiye’de Bir İlk

Yatırımla Avrupa Vatandaşlığı kapsamında bankalar nihayet çıkardıkları kendi banka fonlarıyla Portekiz fon piyasasında önemli bir oyuncu olarak yerini aldı. Bu gelişmeyle Golden Visa uyumlu banka fonları Portekiz Golden Visa kapsamında sektörün adeta kalbi olma potansiyelini taşıyorlar. Böylece bankalar ana fikir olan Portekiz ekonomisinin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmiş oldu. Portekiz fon piyasasına bankaların çıkardıkları fon ürünleriyle oyuna dâhil olmaları gerek Portekizli tasarruf sahiplerinin gerekse T.C. kökenli Golden Visa (Altın Vize) yatırımcıları için çok önemli bir gelişmedir.

Bankalar her ülkede olduğu gibi devletten lisans alarak faaliyet gösterirler. Faaliyetleri güvene dayalı olup özel niteliklidir; tüm işlemleri kayıt altındadır ve özel, sağlam düzenlemelere tâbidir; yapıları şeffaftır, ilgili kamu kuruluşları tarafından sürekli ve düzenli izlenir ve denetlenir.

Portekiz Golden Visa kapsamında banka fonlarının işlevleri şunlardır:

 1. Bankalar Portekiz Golden Vize kapsamında elde edilen fonlarla Portekiz’deki ekonomik faaliyetin devamı için gereken kaynak döngüsünü, Portekiz Merkez Bankası’nın para politikası kuralları çerçevesinde sürdürürler.
 2. Toplanan paraların doğru projelere aktarım mekanizması yoluyla Portekiz’in lokal ekonomi politikalarının uygulamalarına aracılık ederler.
 3. Golden Visa kapsamında elde edilen kaynaklar en doğru ve verimli şekilde kullanılır ve aynı zamanda riskler bankaların tecrübeli kredi komiteleri tarafından son derece etkin bir şekilde yönetilir.
 4. Enflasyonun Portekiz’de Kasım 2023 itibariyle yüzde 5,3 olduğu dikkate alındığında enflasyonun yol açabileceği risklerin yönetilmesinde aktif ve etkin bir rol alırlar.
 5. Bankalar Golden Visa kapsamında oluşturulan fonu, Portekiz’in tarım, turizm, üretim, ticaret, sağlık, eğitim, enerji, ulaştırma, teknoloji gibi altyapı ve üst yapı yatırımlarına kaynak sağlarlar. Portekiz’in sağlıklı büyümesini desteklerler, ülkenin refah artışına ve istihdama katkıda bulunurlar.
 6. Portekiz’in menkul kıymetler piyasasında yapıcı olarak rol alırlar.
 7. Portekiz Golden Visa yatırımcıları açısından ise birikimlerinin yönetiminde istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamı sunarak Portekiz Golden Visa fon piyasasında çok önemli bir rol oynarlar.

Portekiz Golden Visa Nedir?

Portekiz Golden Visa T.C. vatandaşlarının 500.000 Euro’luk banka fonlarına yatırım karşılığında, ailelerini de kapsayarak Avrupa’da oturum izni almalarını sağlayan bir programdır. Golden Visa oturum izni programına dâhil olan tüm aile fertleri Türkiye’deki aile ve iş düzenini bozmadan AB vatandaşlığı edinebilmek için ilk adımı atmış olurlar.

500.000 Euro’luk yatırım yoluyla uygulanan Portekiz Golden Visa programı, çocuklarının Avrupa’da bir “b” planı olarak önünü açmak isteyen tüm aileler için son derece cezbedici özelliklere sahiptir.

2024 Yılında Portekiz Golden Visa Programı Nasıl İşliyor? 

2024 Portekiz Golden Vize uygulaması Portekiz’de yasal oturma izni alma sürecini kolaylaştırıp, yatırımcıların Portekiz banka fonlarına yatırım yapmalarına ve bunun karşılığında oturma izni ve beş yıl sonra ise vatandaşlık almalarına olanak sağlıyor.

Tüm T.C. vatandaşları Portekiz Golden Visa programına hükümet tarafından belirtilen net 500.000 Euro’luk fon yatırımı yapma koşuluyla başvurabilir.

Bankaların Golden Visa fonlarına yatırım yaparak ve 5 yıl boyunca yılda sadece 7 gün Portekiz’de konaklayarak oturum izni sürdürülür, ardından da ailece Portekiz vatandaşlığına başvurulabilir. Yunanistan, İspanya, Macaristan ve Malta Golden Visa programlarının vatandaşlık şartları oldukça ağırdır. Örneğin, amaç ailece bir AB pasaportuna sahip olmaksa Yunanistan’da 7 yıl boyunca yılda en az 183 gün yaşama zorunluluğu bulunur. Bu süre İspanya’da 10 yıldır.

Oysa, Portekiz Golden Visa başvuru sahiplerinin Portekiz’de tam zamanlı yaşaması gerekmemektedir. Ortalama olarak her yıl Portekiz’de en az yedi gün veya iki yılda toplam 14 gün geçirmeleri yeterlidir. Beş yıl sonra ise başvuru sahipleri Portekiz pasaportuna başvurma hakkına sahip olur.

2024 Portekiz Golden Visa: Yatırım Seçenekleri

2024 Portekiz Golden Visa başvurusu için yatırım türleri:

 1. Portekiz yatırım fonlarına net 500.000 Euro’luk yatırım yapmak
 2. Kültürel mirasın iyileştirilmesi için 250.000 Euro’luk hibede bulunmak

Portekiz Golden Vize Amaçlı Fon Yatırımı Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 • Fonların Risk Düzeylerini Belirleyin

Portekiz Golden Visa kapsamındaki tüm fon yatırımlarında bir risk alındığı unutulmamalıdır çünkü fon şirketi tarafından yapılan yatırımların değerleri artabileceği gibi düşebilir de. Ancak Portekiz’deki her yatırım fonunun riski aynı düzeyde değildir. Portekiz Golden Visa yatırım fonlarını kendi içlerinde daha az riskli ve daha çok riskli olarak ayırmak mümkündür.

Bunun için kullanılabilecek en önemli ölçü fonların risk düzeylerini belirlemektir.

Riskli fonların kaybettirme ihtimali yüksek olmakla beraber, yatırım yaptıkları varlıkların iyi performans sergilemeleri durumlarda yüksek oranlarda kazandırmaları da mümkün olabilir. Bu nedenle, farklı risk düzeylerinde fon tercihi yaparken daha fazla kazanabilmek için kaybetme riskini ne kadar göze almak isteyeceğinizi belirlemeniz çok önemlidir. Beklentinizi bu çerçevede değerlendirip yatırım yapacağınız fonları buna göre belirlemelisiniz.

Golden Visa yatırımınız için ilgilendiğiniz fonların amacınızla ve risk beklentilerinize ne kadar uyduğuna karar vermek için EUPorto’nun Portekizli lokal yatırım uzmanlarına danışmanız ve fonların detaylı dokümanlarını birlikte inceleyip değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

 • Fonun Arkasında Bir Bankanın Olup Olmadığını Sorgulayın

Fonun bir bankaya ait olması, Portekiz Golden Visa kapsamında fonları incelerken en önemli kriterlerden biri olmalıdır. Çünkü bir fonun arkasında saygın bir finans kuruluşunun olması T.C. kökenli Golden Visa yatırımcıları açısından her zaman ek bir güvencedir. Fon seçimi konusunda herhangi bir karar almadan önce bankaların sahibi olduğu Portekiz yatırım fonu çeşitleri hakkında EUPorto’nun bağımsız fon danışmanlarıyla iletişime geçmeniz son derece yararlı olacaktır. Portekiz Golden Visa uzmanı EUPorto, bankalara ait Golden Visa’ya uyumlu fonları Türkiye’deki yatırımcılara sunan ilk kurumdur.

 • Fonun Hedeflerini Öğrenin

Fon herhangi bir sektöre mi odaklanıyor? Eğer öyleyse, fonun arkasında herhangi bir kamu bankası mevcut mu? Yoksa odak noktası sadece Golden Visa yatırımcılarından toplanacak paralar mı ve herhangi bir olumsuzlukta faaliyetlerine nasıl devam edecek?  Bu gibi temel sorulara net yanıt almanızda fayda var.

 • Golden Visa Yılları Boyunca Size Temettü Sunabilecek mi?

Bu detay, klasik fon yatırımcıları için önemlidir. Bazı fonlar Portekiz vatandaşlığını alıncaya kadar yatırımcılarına elde edilecek gelirleri kâr payı olarak aktarmayı hedefler. Bazı fonların ise böyle bir önceliği yoktur. Yatırımcılarına yıllık temettü sunacak fonları incelemekte fayda var. Temettü sözü veren fonlar bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımların performanslarını açıkça belirtmeli ve temettü sözünü nasıl tutabilecekleri konusunda doyurucu yanıtlar verebilmelidir. Cevaplarının belirsizlik içerdiği fonlardan uzak durulmalıdır.

 • Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Masraflar Nelerdir?

Fon kayıt ücreti mevcut mu? Ne kadar, fon tutarının içinden mi tahsil ediliyor yoksa fon tutarına ek olarak mı ödeniyor. Yıllık yönetim ücreti ne kadar? gibi sorularla tüm masraflar ileride bir sürprizle karşılaşmamak için sorgulanmalıdır. Ayrıca çıkış aşamasında bir performans ücretinin bulunup bulunmadığı da bilinmelidir.

 • Fon Çeşitlendirme Stratejisini Takip Ediyor mu?

Fonların dengeli bir portföye sahip olabilmeleri için çeşitlendirmeye gitmeleri son derece önemlidir. Bunu anlamanın en iyi yolu, fona bir Portekiz bankasının yatırım yapmadığını öğrenmeniz olacaktır. Portekiz bankaları dinamik olarak sektörleri mercek altına alırlar ve uygun buldukları sektörlerin gelişimi için sermaye desteği sağlarlar ayrıca yatırım dönemi boyunca ise olası tüm riskleri kredi komitelerinin yardımlarıyla yönetirler.  Portekiz Golden Visa  kapsamında yatırım fonlarının çıkış stratejileri öğrenilmelidir. Çıkış stratejilerinde fonun sahip olduğu yatırımların Portekiz gerçekliğinde hangi alıcılar tarafından satın alınacağının Golden Visa yatırımcılarınca fon yatırım kararı verilmeden bilinmesinde fayda var.

 • Açık Fon mu Yoksa Kapalı Fon mu?

Golden Visa onaylı kapalı tip yatırım fonlarının çoğu altı ila sekiz yıl içinde feshedilebilecek şekilde düzenlenir. Bu süre Golden Visa yatırımcısının Portekiz vatandaşlığını alıncaya kadar ihtiyaç duyacağı süre ile uyumludur. Kapalı fonlarda, yatırımların ikinci elde satışı veya transferi pek mümkün değildir. Her ne kadar fon şirketleri yatırımcılarına paylarını katılımcılar arasında transfer veya satışına izin verse de fonlar kapatıldıktan sonra 500.000 Euro’luk tekrar Portekiz’e ek bir yatırım yapmak için kimse iştahlı olmayacaktır.  Böyle bakıldığında kapalı fonlar likit değildirler.

Açık fonlarda ise yatırımınızın dilediğiniz zaman Portekiz borsasında satışı son derece kolay olacaktır. Borsada satış emri verildikten 5 iş günü sonrasında yatırımınız getirileriyle birlikte hesabınızda olacaktır.

Kapalı fonlarda fon yöneticilerinin herhangi bir uzatma süresine ihtiyaç duyup duymayacakları öğrenilmelidir. Ayrıca toplanan sermayenin miktarı ve fona yatırım yapan Portekizlilerin sayısı da öğrenilmelidir. Bu detaylar fonun Portekiz gerçekliğinde Golden Visa kapsamında çıkarılmış bir fon olup olmadığı konusunda size fikir verecektir.

 • Fonun Yönetimi Kimlerden Oluşuyor?

Portekiz Golden Visa uyumlu fonların yöneticilerinin alanlarında deneyimli olmaları gerektiği gibi toplanan kaynakların fona ait şirketlerin menfaatleri için kullanılmaması çok önemlidir. Burada menfaatlerin çakışması riski söz konusudur.  Büyük miktarlarda para yatırmadan fonun yöneticileri ile tanışmanız ve fonun kullanılacağı şirketlerle fon yöneticilerinin bağlantıları hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız çok önemlidir.

 • Fonun Portekiz’de Bir Geçmişi Var mı? Fon Yöneticileri Yeterli Tecrübeye Sahip mi?

Portekiz Golden Visa uyumlu fonlar 2019 yılında çıkmıştır, böyle bakıldığında piyasadaki fonların çoğunun 3-4 senelik bir geçmişi vardır. Diğer yandan ise Golden Visa uyumlu lokal Portekiz fonları ise 5 ila 20 yıllık geçmişe sahiptir. Alanlarında daha deneyimli olan lokal Portekiz fonları dengeli ve dinamik bir portföye sahip olmanın önemini çok iyi bilirler.  Çıkış stratejileri Portekiz gerçekliğinde uygulanabilirdir. Hatta bazı lokal fonların sahipleri arasında bankalar da bulunmaktadır. Bu detay T.C. kökenli Golden Visa yatırımcılarına Portekiz’de yapacakları yatırımlarda ek bir güvence sunar. EUPorto’nun bağımsız fon danışmanlarından Türkiye’de ilk defa sunulan Golden Visa uyumlu banka fonları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Fon yöneticilerinin geçmişi ve fona ne kadarlık bir yatırımda bulundukları öğrenilmelidir. Faaliyette bulunacakları pazar hakkındaki tecrübeleri kontrol edilmeli ve geçmiş ticari deneyimleri hakkında bilgi edinilmelidir. Mümkünse Portekiz’e gidilerek ofislerinde yüz yüze görüşme gerçekleştirilmelidir.

 • Fon Kuruluşu Topladığı Paralarla Kendi Projelerini mi Finanse Ediyor?

Portekiz Golden Visa piyasasında birçok fon şirketi, yatrımcılardan topladıkları paraları kendilerine ait şirketlerin menfaatleri için kullanırlar. Amaçları, yatırımcılardan topladıkları fonlarla projelerini hayata geçirmektir. Bu tür fonlar, işler iyi gittiği sürece uygun olabilir. Olası bir piyasa durgunluğunda bu tür fonların performansları Golden Visa yatırımcılarının aleyhine dönüşebilir. Bu yüzden çıkarların çakışacağı bu tip fon yapılarından uzak durmakta fayda var. Portekiz Golden Visa fon şirketlerinin hedefi, yatırımcılardan topladıkları fonu dengeli bir şekilde Portekiz gerçekliğinde farklı kuruluşlara dağıtarak hem kendileri hem de yatırımcıları için verimlilik ve kâr elde etmek olmalıdır. Ancak böyle bir yapıda riskler yönetilebilir ve kâr maksimizasyonuna odaklanılabilir.

Özetle, fonların yatırım yapacağı portföyler detaylıca incelenmeli, fonların hedeflerinin sizin yatırım beklentilerinize uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Portekiz Golden Visa Fonlarının Risk-Getiri Profilleri Nelerdir?

Her ülkede yatırım fonlarının değeri yukarı gidebileceği gibi aşağı da gidebilir. Özellikle Golden Visa amaçlı çıkarılmış bazı yatırım fonları Portekiz gerçekliğinde daha fazla dalgalanma yaşayabilir. Bu yüzden T.C. kökenli vatandaşlarımızın Portekiz’de herhangi bir fon yatırımı yapmadan önce Golden Visa fon uzmanı EUPorto’nun Portekizli ekibinden Portekiz’in lokal fonları hakkında profesyonel bir destek ve yönlendirme almaları faydalı olacaktır.

Portekiz Golden Visa’ya uyumlu fonlarda varlık sınıfları risk-getiri perspektiflerine göre oluşur.

Fonların risk değerleri, fonun oynaklık düzeyi dikkate alınarak hesaplanır. Bunun için fonun geçmiş getirilerine bakmak gerekir. Belirtilen risk değeri fonun geçmiş performansına göre belirlenebileceği için fonun gelecekteki risk değerine ilişkin ise bir güvence vermeyebilir. Fonların risk değerleri dinamik olup zaman içerisinde değişecektir.

Bu yüzden fonların risk-getiri profili değerlendirirken öncelikle kendi risk-getiri beklentinizi netleştirin: Örneğin riskten kaçınıyor ve yatırımınızı korumayı hedefliyorsanız Portekiz banka destekli fonları veya finans kuruluşlarına ait Golden Visa uyumlu fonları tercih edebilirsiniz. Çünkü bankalara ait fonlar daha düşük sermaye riski taşırlar. Diğer taraftan yatırımınızı Portekiz borsasına kote şirketlere de yapabilirsiniz, böylece her gün yatırımınızın değer artışınızı görüntüleyebilir ve dilediğiniz zaman yatırımınızdan çıkış yapabilirsiniz.

Portekiz Golden Visa Uyumlu Banka Fonları Hakkında Daha Fazla Bilgi

Portekiz Golden Visa uyumlu olan Portekiz kalkınma bankası destekli fonlar veya uluslararası finans kuruluşlarına ait fonlar EUPorto’nun öncülüğüyle artık Türkiye’de.

EUPorto’nun banka fonları ile artık tüm Golden Visa yatırımcıları Portekiz’de içinde bankaların olduğu kurumsal yapıları tercih ederek AB vatandaşlığı ediniminde güvenle ilerleyebilmektedir. Portekiz banka fonları gerek bankanın kendi kredi komiteleri gerekse Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu tarafından düzenli olarak denetlenir.

Banka Fon Yatırımı

2024 Portekiz Golden Visa Uygulamasında En Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları:

Portekiz Golden Visa için En İyi Fon Yatırımı Nedir?

Bu sorunun yanıtı Golden Visa yatırımcılarının beklentilerine göre değişecektir. Yatırımcıların temettü beklentisine ve fon yatırım türlerine bağlıdır.

EUPorto yatırımcılarına, ağırlıklı olarak banka destekli fonları, finans kuruluşlarına ait fonları ve Portekiz borsasında işlem gören şirketlere yatırım yapılabilecek Portekiz gerçekliğinde lokal bir fon yelpazesi sunar. Böylece farklı sektörlerle çeşitlendirilmiş kurumsal fonlar, Portekiz Golden Vize yatırımcılarının risklerini minimize eder.

EUPorto’nun yatırım fonları portföyünde ‘açık fon’ da bulunmaktadır. İstendiğinde nakde çevrilebilen bu fonlar, Portekiz borsasında işlem gören kurumsal firmalara yapılan likit yatırımlardır; değer artışları günlük bazda görüntülenebilir. Böylece, sadece özel bir şirketin oluşturduğu fonun performansına bağlı kalmaksızın piyasadaki diğer fonlarda olduğu gibi fondan çıkış için 8 yıl bekleme zorunluluğu bulunmaz, istendiğinde satışı yapılabilir ve nakde dönülür. Portekiz lokal piyasası gerçekliğinde borsada işlem gören kurumsal firmalar bütünlüğünde hareket edilir.

Golden Visa uyumlu Portekiz banka fonları ise muhafazakâr T.C. yatırımcılar için en çok tercih edilen ve en güvenilir seçenektir. Fon yönetiminde bir bankanın olması, tipik olarak yatırımcılara ek bir güvence sunar. Banka fonları yatırımcıların paralarını enflasyona karşı korur, yüksek değer artışı sunar ve vergisiz net getiri sağlar.

Portekiz Golden Visa Programının Ayrıcalıkları Nelerdir? 

T.C. yatırımcılarının Golden Visa yatırımlarında hedef Türkiye’deki iş ve aile düzenini bozmadan, yani yatırım yapılacak ülkeye taşınma zorunluluğu olmadan bir AB ülkesinin pasaportu elde etmek olmalıdır. Banka destekli fonlara yatırım yapılarak elde edilecek AB vatandaşlığıyla ailece Avrupa’da yepyeni fırsatlara erişim, iş olanakları, kariyer, kaliteli eğitim, sağlık ve çağdaş yaşam fırsatlarına ulaşılabilir.

Amacınız Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan yatırım karşılığında ailece AB vatandaşlığı ise, 27 Schengen ülkesi içinde en avantajlı ülke Portekiz’dir. Yılda 7 gün ya da iki yılda toplam 14 gün Portekiz’de bulunmak vatandaşlık başvurusu için yeterli olacaktır.

Yunanistan Golden Visa, İspanya Golden Visa, Malta Golden Visa ve Macaristan Golden Visa uygulamalarında vatandaşlığa başvurabilmek için ülkede yaşama zorunluluğu mevcuttur. Bu şart çoğu T.C yatırımcısı için uygun değildir. Örneğin;

 • Yunanistan Golden Visa uygulamasında:Yatırımcı ve aile fertleri pasaport başvurusunda bulunabilmek için ülkede 7 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşamalıdır.
 • İspanya Golden Visa uygulamasında:Yatırımcı ve aile fertleri pasaport başvurusunda bulunabilmek için ülkede 10 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşamalıdır.
 • Malta Golden Visa uygulamasında:Yatırımcı ve aile fertleri pasaport başvurusunda bulunabilmek için ülkede 5 yıl boyunca yaşamalıdır.
 • Macaristan Golden Visa uygulamasında:Yatırımcı ve aile fertleri pasaport başvurusunda bulunabilmek için ülkede 8 yıl boyunca yaşamalıdır.

2024 Portekiz Golden Visa Uygulamasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Portekiz Golden Vize’nin belli başlı avantajlarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Ek bir çalışma iznine ihtiyaç duymadan gerektiğinde Portekiz’de okuyabilme, çalışabilme, yaşayabilme hakkı.
 • 27 Avrupa ülkesine yani Schengen Bölgesi içinde ek vizeye ihtiyaç duymadan özgürce seyahat edebilme
 • Aile birleşimi kapsamında ek bir yatırım yapmadan eşinizi, reşit olmayan veya finansal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınızı ve ebeveynlerinizi programa dâhil edebilme
 • Beş yıl sonra süresiz oturum kartı başvurusunda bulunma hakkı
 • Beş yıl sonra Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı
 • Portekiz vatandaşlığı için Portekiz’de yaşama zorunluluğunun bulunmaması, yılda sadece yedi gün Portekiz’de geçirerek beş yıl sonra ailece AB vatandaşlığı edinilebilmesi.

2024 Yılında Aile Fertleri de Portekiz Golden Visa’dan Yararlanabilir mi?

Evet. Portekiz Golden Visa programının en önemli avantajlarından bir tanesi, ek bir yatırıma gerek olmadan aile fertlerinin sürece dâhil edilebilmesi ve Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra da yatırımın Portekiz’in dışına çıkarılabilmesidir. Bir başka ifadeyle Portekiz Golden Visa başvuru sahibi, aile üyelerine de oturum kartı alabilir ve böylece onlar da Portekiz’de, okuyabilir, çalışabilir ve Schengen ülkelerine özgürce seyahat edebilir.

Portekiz Golden Visa aile birleşimi kapsamında, yatırımcı ile birlikte aile fertleri de Golden Visa oturum kartlarını almaya hak kazanır. Beş yılın sonunda ise tüm aile fertleri Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Portekiz Golden Visa Başvurusunda Kimler Aile Ferdi Olarak Kabul Edilir?

Portekiz Golden Visa uygulamasında kimlerin aile ferdi olarak tanımlanacağına dair bir netlik mevcuttur.

 • Golden Visa başvuru sahibinin eşi veya birlikte yaşadığı partneri
 • 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar
 • 18 yaşının üzerinde ekonomik olarak bağımlı, tam zamanlı öğrenci ve bekar olan çocuklar
 • 65 yaşın üzerindeki ebeveynler
 • 65 yaşın altındaki bakmakla yükümlü olunan emekli ebeveynler belirli koşullarda aile birleşimine dahil edilebilir.

2024 Portekiz Golden Visa Kart Ücretleri

Fon yatırımı yoluyla 2024 yılında Portekiz Hükümetine ödenen Golden Vize kart başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru İşlem Ücreti: Başlangıçta ve yenilemelerde kişi başı 773,74 Euro
 • Oturum Kart Ücreti: Kişi başı 7.730,11 Euro
 • Oturum Kartı Yenileme Ücreti: Her yenilemede kişi başı 3.865,79 Euro

Devlet tarafından tahsil edilen yukarıdaki ücretler hem ana başvuru sahibi için hem de programa dâhil edilen tüm aile fertleri için aynıdır.

Portekiz Pasaportunun Avantajları Nelerdir?

 • İsviçre dâhil herhangi bir Schengen ülkesinde öğrenim görmek, çalışmak, tüm AB ülkelerinin kendi vatandaşlarına sunduğu sosyal olanaklardan faydalanılır.
 • ABD, İngiltere ve Kanada dâhil 189 ülkeye vizesiz giriş yapılabilir. (Aralık 2023 itibariyle)
 • Portekiz, Türklere çifte vatandaşlık imkânı sunar. Bir başka ifadeyle Portekiz pasaportuna sahip olmak isteyen T.C. vatandaşlarının Türk vatandaşlığından çıkmaları gerekmez.
 • Çocuklarınız AB üyesi ülke vatandaşlarının eğitim alanındaki tüm haklarından faydalanabilir.
 • Portekiz’de yaşamayanlar, Türkiye’deki veya diğer ülkelerdeki gelirleri için vergilendirilmezler. Portekiz dışında edinilen gelirler vergiye tâbi değildir.

Bir Türk Olarak Portekiz’de Yaşamanın ve Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Portekiz, Avrupa’daki Ülkelerle karşılaştırıldığında sıcak bir iklime sahiptir ve Türk damak tadına en yakın zengin bir mutfağı vardır. Portekiz’i ziyaret etmiş her Türk orada kendisini yabancı hissetmediğinden bahseder. Portekiz’in güvenli bir ülke olması, elverişli iklimi, taze deniz ürünleri ve gastronomisi, insanlarının yardımseverliği, misafirperverliği ve aile bağlarının kuvvetli olması gibi etmenler Türklerin Portekiz’de yaşamaya ve çalışmaya sıcak bakmasında önemli bir rol oynar. Türkiye’den gelenler genel olarak Portekiz’de evinde gibi hisseder.

Türklere en kolay Avrupa vatandaşlığı veren ülkeler arasında Portekiz açık arayla diğer çifte vatandaşlık veren ülkeler içinde ilk sırada yerini alır. Portekiz altın vize programıyla önce Portekiz oturma izni edinilir, beş yıl sonra ise Portekiz vatandaşlığı için başvuruda bulunulabilir. Bunun için yapılacak 500.000 Euro’luk bir fon yatırımının ardından 5 yıl boyunca yılda sadece 7 gün veya iki yılda toplam 14 gün Portekiz sınırları içinde bulunmak yeterlidir. Portekiz Golden Visa olarak adlandırılan bu beş yıllık oturumun ardından Portekiz pasaportu yani ab vatandaşlığı için başvuru yapılır. En düşük seviye olan A2 düzeyinde Portekizce bilmek ve temiz bir sabıka kaydıyla Portekiz vatandaşlığı kolayca edinilebilir.

Portekiz dünyada İngilizceyi en iyi konuşan ülkeler sıralamasında yedinci sıradadır.

Ayrıca Portekiz 2024 yılı itibari ile İzlanda, Yeni Zelanda ve Danimarka’dan sonra dünyanın en güvenli 4. ülkesi seçilmiştir. Porto üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasındadır.

Portekiz Golden Visa yatırımı sonrası bir ‘B’ planı olarak Portekiz’de yaşamak, çalışmak veya çocuklarınızın eğitimi için oldukça cazip bir seçenektir.

2024 Yılında Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Portekiz’de 500.000 Euro’luk bir fon yatırımında bulunan tüm T.C. vatandaşları beş yıl sonra ailece Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Üstelik başvuru sahiplerinin Portekiz’de yaşama zorunluluğu bulunmaz.  Yılda sadece yedi gün Portekiz’de kalarak Golden Visa yatırımcısı ve aile fertleri Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı yakalarlar. Portekiz vatandaşlık başvurusu için ülkede yaşama zorunluluğu yoktur, bu esnek tutumuyla Türkler için Avrupa’daki en popüler Golden Visa programı olmayı başarmıştır.

2024 yılında Portekiz vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Beş yıllık Golden Visa oturum sürecini yılda sadece 7 gün Portekiz’de geçirerek tamamlamak
 • A2 düzeyinde temel Portekizce bilmek
 • Temiz bir sabıka geçmişine sahip olmak
 • Yapılan fon yatırımını beş yıl boyunca bozmamak

Bu 4 şart sağlandığı takdirde, Portekiz vatandaşlığına başvuruda bulunulabilir. Portekiz vatandaşlığı alındıktan sonra dilediğiniz AB ülkesinde yaşama, çalışma ve eğitim hizmetlerinden faydalanma hakkı elde edilir.

Portekiz Golden Visa uygulaması, çocuklarına Avrupa’da bir gelecek fırsatı sunmak isteyen T.C. kökenli aileler için oldukça fazla sayıda avantajlar sunmaktadır.

Portekiz pasaportu edinen Türk vatandaşları, ABD, İngiltere ve Kanada dâhil 189 ülkeye vizesiz gidebilme avantajını elde ederler.

Golden Visa Portekiz 2024 Değişiklikleri Nelerdir?

7 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasa sonrası Portekiz Golden Visa başvuruları sadece yatırım fonu alımıyla gerçekleştirilebiliyor. Yatırım fonlarında net tutar 500.000 Euro’dur. Gayrimenkul alımıyla programa başvurmak artık mümkün değildir.

Portekiz Golden Visa Programı ile Oturma İzni Alabilmek için En Avantajlı Yatırım Fon Çeşitleri Nelerdir?

 • 500.000 Euro tutarında banka fonları
 • 500.000 Euro değerinde Portekiz kamu bankası destekli yatırım fonları
 • 500.000 Euro değerinde Portekiz borsa fonu
 • 500.000 Euro değerinde Golden Visa amaçlı çıkartılmış farklı sektörlerden fonlar

2024 yılında Portekiz’de oturma izni alabilmek için en çok talep gören fon opsiyonu, Portekiz kamu bankası destekli fon yatırımlarıdır. Bu konuda EUPorto’nun bağımsız fon danışmanları en güvenilir lokal fon seçiminizde size ve ailenize A’dan Z’ye butik hizmet anlayışıyla hiçbir hizmet bedeli almadan yardımcı olacaktır.

Portekiz’den Fon Alarak Oturma İzni Almayı Düşünüyorum. Hangi Fonlara Yatırım Yapmalıyım?

Bu konu son derece kritik. Birçok fon kuruluşu yurtdışından gelecek yatırımcıların paralarıyla projelerini hayata geçirmeyi hedefler. Diğer taraftan ise bazı fonlar Portekiz’de başarılarını kanıtlamış ve Portekiz’de yatırım konusunda son derece tecrübelidir. Hatta bazı lokal fonların arkasında uluslararası finans kuruluşları mevcuttur. Bir fonun arkasında bankanın olması Golden Visa yatırımcıları açısından ek güvencedir. EUPorto olarak yatırımcılarımız için en güvenilir lokal fon alternatiflerini araştırıp, Portekiz sermaye piyasası gerçekliği üzerinden en avantajlı portföyü oluşturuyoruz.

2024 yılında Portekiz’de Oturma İzni için Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Pasaport kopyası
 • Portekiz’deki fon yatırım belgeniz
 • Portekiz’deki bankanızdan yatırım dekontu
 • Adli sicil kaydı
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Avukata verilecek vekâletname
 • Evlilik belgesi
 • Başvuru işlem ücretinin ödediğini gösteren makbuz

2024 Yılında Portekiz Golden Visa Yatırımımdan Ailem de Faydalanabilir mi?

Evet, 500.000 Euro’luk fon yatırımı gerçekleştiren başvuru sahipleri eşlerini, 18 yaş altı çocuklarını, tam zamanlı öğrenci olan evlenmemiş çocuklarını ve ebeveylerini başvuruya dâhil ederek onların da programdan faydalanmalarını sağlayabilirler.

2024 Yılında Portekiz Oturma İzninin Süresi Ne Kadardır?

Yatırımcılar ve dâhil ettikleri aile fertleri ikişer senelik geçerliliği olan oturum kartı edinirler. Her iki sene boyunca toplamda 14 gün Portekiz’de geçirilerek oturum kartları yenilenir. Beş sene sonunda yatırımcı ve ailesi için iki farklı seçenek bulunur.

Bunlardan birincisi, iki yıl içerisinde toplamında 14 gün Portekiz’de geçirmek şartıyla oturum hakkını uzatabilmesidir, ikincisi ise A2 seviyesinde Portekizce öğrenip Portekiz vatandaşlığına başvurmaktır.

2024 Yılında Golden Visa Portekiz, Schengen Bölgesinde Bize Ailece Serbest Dolaşım Hakkı Tanır mı?

Evet, 2024 yılında da Golden Visa oturum kartlarıyla tüm Schengen ülkelerine, vizeye ihtiyaç duymadan dilediğiniz kadar seyahat edebilirsiniz. AB’den çıkan İngiltere için vize almanız gerekecektir.

2024 Yılında Portekiz’de Çocuklarımızın Eğitimi için Uygun Bir Yapı Var mı?

Evet, bir Avrupa Birliği ülkesi olan Portekiz’de çocuklarınız kaç yaşında olursa olsunlar dünya standartlarında birçok yabancı okul bulunur. Başkent Lizbon ve ikinci büyük şehri Porto’da İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız okulları mevcuttur. Tüm dersler okulun anadilinde verilir. Bu uluslararası okullarda sıklıkla expat ailelerin çocukları eğitim aldığından, çocuklarınız kaliteli ve uluslararası bir ortamda yetişirler.

EUPorto Tüm Portekiz Altın Vize Sürecimizi Tek Muhatap Yönetiyor mu?

Evet, tüm başvuru sürecinizi takip edip gelişmelerden düzenli olarak yatırımcılarımızı haberdar ediyoruz. İster banka destekli fonlara ister Portekiz borsa fonuna yatırım yapmayı planlayın, yatırımcılarımızın tüm süreçlerini onlara hiçbir sürpriz yaşatmadan ve onları yormadan 2017’den günümüze başarıyla yönetiyoruz. Ayrıntılar için lütfen EUPorto yetkilileriyle iletişime geçiniz.

2024 Yılında Portekiz Altın Vize ile Portekiz Vatandaşı Olmak Kolay mı?

Evet, Portekiz’de yaşama zorunluluğu olmadan tüm Portekiz Golden Visa yatırımcıları ve aile fertleri 5 yıllık yasal oturum sonunda Portekiz vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

EUPorto: Biz Kimiz ve Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

EUPorto olarak, 2017 yılından bu yana Portekiz Golden Visa alanında edindiğimiz tecrübeleri kullanarak danışmanlık hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamakta ve hizmet kalitemizi günden güne artırmaktayız.  EUPorto sadece Portekiz Golden Visa alanında faaliyet göstermektedir.

EUPorto ile Çalışmanın Avantajları

 • Portekiz Golden Visa başvurularında profesyonellik, deneyim ve şeffaflık
 • Butik ve lokal bir hizmet modeli
 • Etik ve disiplinli çalışma sistemi
 • Bağımsız ve özel destek sunulması
 • Portekizceye hâkimiyet
 • 25 yılı aşkın tecrübe ve güven

200’den fazla ailenin Golden Visa başvurularını başarıyla tamamlayan EUPorto, yatırımcılarına tercih ettikleri yatırım fonlarını avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte tanıtır.

İhtiyaç ve hedeflere göre belirlenen yatırım fonlarının risk yapısını bağımsız bir duruşla aktarır. Golden Visa yatırımcıları böylece, değerlendirmeler doğrultusunda kendi seçimlerini bilinçli bir şekilde yapar.

EUPorto’nun Portekiz’de, Türkçe ve Portekizce konuşan Golden Visa uzmanları mevcuttur.

Gerek Golden Visa uyumlu banka fonları, gerekse Portekiz kamu bankası destekli en güvenilir fon seçenekleri hakkında aklınıza takılan tüm sorular için deneyimli ekibimize ulaşabilir, Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Benzer İçerikler

Neden Portekiz'e Yatırım Yapmalı?

Portekiz’e Neden Yatırım Yapmalı?

Yatırımlarınızda Neden Portekiz Golden Visa‘yı Tercih Etmelisiniz? Portekiz’in nüfusu 10,3 milyon olmasına rağmen dünya çapında Portekizce…
Detaylı Bilgi Alın.