Fon Yatırımı

Fon Yatırımıyla Golden Visa Başvurusu

Sektöründe nitelikli kurumsal uzmanlar tarafından yönetilen Golden Visa yatırım fonları enerji, endüstri, teknoloji, banka, perakende veya gayrimenkul gibi sektörlere yatırım yapma seçenekleri sunmaktadır. Bu seçeneklerin içerisinde büyüme potansiyeli taşıyan start-up’lar ve kurumsal ölçekli projeler bulunabilmektedir. Portekiz Golden Visa yatırım fonlarının, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu’nun (CMVM) standartlarına uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca fon yöneticileri, üçüncü şahıslar tarafından düzenli olarak teftiş edilmektedir. Ek olarak, Portekiz vergi daireleri de bu fonları denetlemektedir. Bu kadar yüksek düzeyde düzenleme, fonların Portekiz vergi mevzuatına, kanunlarına ve fon yatırımcılarına taahhüt edilen yatırım planına uyulmasını sağlar.
Portekiz’deki Golden Visa (Altın Vize) için uygun fonların özellikleri şöyledir. Golden Visa için gerekli olan minimum yıl sayısı düşünüldüğünde, bu fonlar ortalama 6-8 yıllıktır. Bu fonların çoğu kapalı fonlardır. Portekiz’deki fonların %60’ının Portekiz’de kullanılması zorunluluğu vardır. %40’ı ise dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabilir. Kapalı fonlara alternatif “açık” fonlar da mevcuttur. Açık fonların avantajı istendiğinde nakde çevrilebilmesi, değer artışlarının günlük olarak görüntülenebilmesi ve Portekiz menkul kıymetler borsasında işlem gören kurumsal firmalara yatırım yapılabilmesidir. EUPorto’nun portföyünde ana para korumalı kapalı fonlar ve Portekiz likit borsa fonu bulunmaktadır.
Portekiz Golden Visa başvurunuzu yatırım fonu alarak, Portekiz’de oturum amaçlı gayrimenkul, ticari, turizm, sağlık, bankacılık ve perakende sektörlerine yatırım yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım fonu tavsiyeleri konusunda Euporto’nun Avrupa’da 20 yıla aşkın finans sektöründeki bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilirsiniz.
Portekiz Hükümeti’nin 2012’de gayrimenkul alımı yoluyla başlattığı Golden Visa Programı 2018’de Portekiz yatırım fonlarını da ekleyerek genişletti. Yatırım fonu tutarı net 500.000 Euro’dur. Portekiz’de yabancı sermayeye gayrimenkul dışındaki sektörlerin de ihtiyaç duyması nedeniyle, yatırım fonuyla Altın Vize başvurusu mümkün olmuştur.
Golden Visa yatırım fonu seçenekleri içerisinde Portekiz Golden Visa’ya en iyi yatırım fonu hangisidir sorusunun yanıtı yatırımcıların beklentilerine göre değişecektir. Ancak içeriğinde sadece oturum amaçlı konutlar bulunan gayrimenkul teminatlı (ana para korumalı) gayrimenkul yatırım fonu seçeneği sunduğu güven bakımından diğerlerinden ayrılmaktadırAyrıca Golden Visa başvurusu için fon yatırımı seçeneği halka açık, Portekiz borsasında işlem gören kurumsal firmalara yatırım yapılarak kullanılabilmektedir. Böylece piyasaya henüz çıkmış fonların yaratacağı risklerden korunmuş olunur.
Yatırım fonu değerlendirilirken temel kavramlarını iyi anlamakta fayda var. Fon nedir sorusunu yanıtlamakla başlayalım. Fon, bir işletmeyi finanse etmek veya belirli bir faaliyeti yürütmek için, gerektiğinde harcanmak üzere ayrılan paradır. Yatırım fonu nedir sorusunu da yanıtlamak gerekirse, yatırım fonları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumların yatırımcıların birikimlerinin toplanmasıyla elde edilen bir portföydür. Yatırım fonları özellikleri açısından irdelendiğinde her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün belli bir kısmını temsil eden katılma payını satın alarak fonun yatırım portföyüne ortak olur.

Fon Yatırımı
Portekiz Fon Yatırımı
Portekiz Golden Visa Fon Yatırımı

Golden Visa’da Fon Yatırımının Avantajları

 • Masraf kalemlerinin kısılması: Gayrimenkul yatırımına oranla fon yatırım modeli 40.000 Euro gibi bir tasarruf sağlar. Tapu masrafları, avukatlık masraf kalemleri büyük oranda düşer.
 • Zaman tasarrufu: Gayrimenkul almak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulur; işlemler de daha uzundur. Oysa fon alımı çok kısa sürede sonuçlandırılır.
 • Net 500.000 Euro: Golden Visa için gerekli yatırım fonu tutarı tek fiyattır. Gayrimenkul alımında ise bu tutar minimumdur, üzerine de çıkılabilmektedir.
 • Kolay çıkış: Fon yatırımı, Golden Visa sonrası komisyonsuz kolay çıkış sağlar. Temettüler ve sermaye kazancı vergiden muaftır.
 • Her tür vergiden ve masraftan muafiyet: Kurumlar vergisi, kira gelir vergisi, emlak vergisi, aidat, fiyat artışından doğan vergi, bakım-onarım, işletme ve yasal temsilci giderleri gibi masraflar fon yatırımında yoktur.

Fon Yatırımının Riskleri

Hangi fonun size uygun olduğunun belirlenmesi gerekir. Farklı risk seviyesinde yatırım fonları mevcuttur. Golden Visa amacı göz önünde bulundurulduğunda hangi risk seviyesinde bir fonun size uygun olduğu büyük önem taşır.
Öncelikle fonun nerede kullanılacağına ve hedef kitlesinin kimler olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu fon ilk kez girişimde bulunan şirketlerde mi kullanılıyor, yoksa düzenli kira getirisi sunan gayrimenkul içerikli mi? Sektörel çeşitliliği var mı? Varlıkları ne kadar çeşitlilik gösteriyor? Fon yöneticisi firmanın geçmişteki performansı nasıldır? Fon yönetiminin yatırım yaptığı varlıkların güncel durumu ve hedeflenen performansları nelerdir? Ayrıca, fon yönetiminin yıllık maliyetlerine de bakmak gerekir.
Fon Yatırımı Adımları

 • Yatırım yapmaya karar verilir.
 • Portekiz’de banka hesabı açılır.
 • Türkiye’deki hesaptan Portekiz’deki kendi hesabına yatırım için gerekli Euro tutarı aktarılır.
 • Fon belgeleri imzalanır.
 • Bireysel hesaptan fon hesabına para aktarılır.
 • Golden Visa başvurusu için gerekli olan fon katılım belgesi elde edilir.

Fon Satın Alma Masrafları
Portekiz’de en iyi yatırım fonu seçenekleri konusunda EUPorto’nun uzmanlığına güvenebilir ve Golden Visa başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Fon Yatırımının Riskleri

Fon Yatırımı Adımları

 • Yatırım yapmaya karar verilir.
 • Portekiz’de banka hesabı açılır.
 • Türkiye’deki hesaptan Portekiz’deki kendi hesabına yatırım için gerekli Euro tutarı aktarılır.
 • Fon belgeleri imzalanır.
 • Bireysel hesaptan fon hesabına para aktarılır.
 • Golden Visa başvurusu için gerekli olan fon katılım belgesi elde edilir.
Portekiz Gayrimenkul Yatırım

Fon Satın Alma Masrafları

Golden Visa için gerekli fon tutarı: 500.000 Euro
Fon kayıt ücreti: Yaklaşık genel olarak 2.500 - 3.500 Euro arasındadır.

Portekiz Golden Visa Yatırım fonu, belli bir havuzda oluşturulan ortak fonun kurumsal uzmanlarca değerli kaynaklardan oluşan portföylerle yönetilmesidir. Portekiz Yatırım Fonu seçiminde bulunan Golden Visa yatırımcıları fonun sahip olduğu portföyden net 500.000 eur değerinde katılma payını satın alarak fonun yatırım portföyüne ortak olurlar.

Portekiz Golden Visa fonu içerdiği gayrimenkullerden kâr payı elde eder. Fondan elde edilen tüm kazanç fonun portföy değerine yansır. Örneğin zaman içerisinde fonun sahip olduğu gayrimenkullerin fiyatı yükselebilir. Şayet Portekiz fonundan fiyatı artan bir gayrimenkul satışı yapılırsa, fon sermaye kazancı elde eder.

Hukuki güvencenin olmadığı yatırım fonlarında seçimlerinizi kendi kaynaklarınıza ve risk anlayışınıza göre belirlemelisiniz. Değerlendirdiğiniz fonların geçmiş performanslarına bakın. Fonların portföylerini ve likiditelerini sorgulayın. Portekiz Yatırım Fonu uzmanı olan EUPorto yetkililerine mutlaka danışın.

Evet. Türkiye’den yapılan Portekiz Golden Visa başvurularında birçok aile gayrimenkul yatırımı yapmayı tercih etse de, son zamanlarda Portekiz yatırım fonu alarak Golden Visa başvurusunda bulunan yatırımcıların sayısında artış gözlenmektedir. Kasım 2021 itibariyle Portekiz’den fon satın alarak Portekiz Golden Visa başvurusunda bulunan ailelerin sayısı 126’dır.

Portekiz Golden Visa yatırım fonları, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu’nun (CMVM) standartlarıyla uyumludur. Fon yöneticileri, üçüncü şahıslar tarafından düzenli olarak teftiş edilir. Ek olarak Portekiz Vergi Daireleri tarafından denetlenirler. Yüksek düzeydeki bu düzenlemeler fon yatırımcılarına taahhüt edilen yatırım planlarına uyulmasını sağlar. Yine de yatırım fonlarında hukuki bir güvencenin olmadığını bilmekte fayda var. En güvenli Portekiz yatırım fonları konusunda EUPorto’nun Portekiz yatırım fonu uzmanlarından ücretsiz destek alabilirsiniz.

Portekiz Golden Visa için yatırım fonu seçeneği 28 Ağustos 2017 tarihinde tanıtıldı. Hükümetin amacı Portekiz şirketlerine sermaye girişi sağlamak ve böylece Portekiz ekonomisini güçlendirmektir.

Belli bir havuzda toplanan fonun minimum %60’ı Portekiz içerisinde kullanılmalıdır. Minimum vade ise beş yıldır. Yatırım tutarı net olup 500.000 Euro’dur.

Portekiz Golden Visa başvurusuna fon alımı yoluyla başvuruda bulunacak kişilerin Avrupa Birliği ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) yani İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmaması gerekiyor. TC vatandaşları Portekiz Yatırım Fonu alımıyla Golden Visa başvurusunda bulunabilir.

Başvuru sahibinin daha önceden para veya sermaye piyasalarında (borsa, hazine bonosu, yatırım fonu gibi)  bir deneyime sahip olması beklenir.

Fon alımı için gerekli tutar olan 500.000 Euro veya karşılığı TL, USD’nin belgelenmesi istenir.

Golden Visa Portekiz Fonları ortalama 6-8 yıllıktır. Golden Visa için gerekli olan minimum süreye uyumludurlar. Bu fonların çoğu kapalı fonlar olup vade bitimine kadar beklenilmesi gerekir. Ancak, EUPorto Türkiye’de ilk kez “açık” fonları da Golden Visa yatırımcışarına sunmaktadır. Açık Fon, istendiğinde nakde çevrilebilme özelliğini taşır. Portekiz menkul kıymetler borsasında işlem gören kurumsal firmalara yatırım yapılır, günlük olarak yatırım değeri görüntülenebilir. Portekiz Golden Visa fonlarının %60’ının Portekiz’de kullanılma zorunluluğu bulunur. %40’ı ise dünyanın herhangi bir yerindeki yatırımda kullanılabilir.

Portekiz Golden Visa başvurunuzu oturum amaçlı gayrimenkul içeren yatırım fonu alarak gerçekleştirebilirsiniz. Portekiz’de güvenilir yatırım fonu seçimi konusunda EUPorto’nun Avrupa finans sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeli uzmanlarından destek alabilirsiniz.

Bilindiği gibi fon, bir kuruluşu finanse etmek için gerektiğinde harcanmak üzere ayrılan paradır. Portekiz Yatırım Fonu ise Portekiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca Golden Visa yatırımcılarının katkılarıyla elde edilen bir portföydür.  Yatırım fonları özellikleri açısından irdelendiğinde her bir Golden Visa yatırımcısı satın aldığı fonun sahip olduğu portföyün belli bir kısmını temsil eden katılma payını satın alır ve böylece fonun yatırım portföyüne ortak olur.

Bu sorunun yanıtı yatırımcıların beklentilerine göre değişir. Hukuki güvencenin olmadığı bir yatırımda bulunurken içeriğinde Lizbon ve Porto gibi marka değeri yüksek şehirlerin çok iyi lokasyonlarında içeriğinde sadece ‘oturum amaçlı konutlar bulunan’ Portekiz gayrimenkul yatırım fonu seçenekleri özellikle Pandemi döneminde sunduğu güven bakımından diğer yatırım fonlarından ayrılmaktadır. EUPorto, TC vatandaşı Golden Visa yatırımcılarına sadece içeriğinde oturum amaçlı konutların olduğu en güvenilir gayrimenkul yatırım fonlarını sunar. EUPorto’nun portföyündeki anapara ve temettü korumalı gayrimenkul teminatlı fonlar Golden Visa yatırımcışarının risklerini minimize eder.

Ayrıca, EUPorto’nun yatırım fonları portföyünde “açık fon” da bulunmaktadır. İstendiğinde nakde çevrilebilen bu fonlar, Portekiz borsasında işlem gören kurumsal firmalara yapılan likit yatırımlardır; değer artışı günlük olarak görüntülenebilir. Böylece, sadece özel bir şirketin oluşturduğu fonun performansına bağlı kalmaksızın, piyasa gerçekliğinde borsada işlem gören kurumsal firmalar bütünlüğünde hareket edilir.

Gayrimenkul yatırımına göre sunduğu en büyük avantaj maliyetinin yaklaşık yüzde 18 daha az olmasıdır. Tapu masrafı yoktur, avukatlık hizmet bedeli daha düşüktür, zaman tasarrufu sağlar; gayrimenkul almak için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Golden Visa için gerekli yatırım fonu tutarı tek fiyat olup net tutar 500.000 Euro’dur.  Portekiz vatandaşı olduktan sonra fon yatırımından kolay çıkış sağlanır. Temettüler ve sermaye kazançları vergiden muaftır.

Yatırımınızın hangi işletmeler tarafından kullanılacağını bilmek son derece önemlidir. İlk kez ticari girişimde bulunan bir şirket tarafından mı kullanılacak, yoksa alanında uzman, köklü ticari geçmişi olan güvenilir firma tarafından mı işletilecek? Varlıkları ne kadar çeşitli? Fon yöneticisi firmanın geçmişteki performansı hakkında bilgi var mı? Fon yönetiminin yatırım yaptığı varlıkların güncel durumu ve hedeflenen performansları nelerdir? Ayrıca, fon yönetiminin yıllık maliyetleri ne olacak gibi sorulara yanıt aranmalı ve yatırım fonlarının risk analizleri çok iyi yapılmalı.

Yatırım yapılacak fona karar verilir. Golden Visa başvurunuzu yürütecek avukatlık firması seçilir. Portekiz’de vergi numaranız alınır ve banka hesabınız açılır. Türkiye’deki hesabınızdan Portekiz’de açılan hesabınıza yatırım için gerekli fon transfer edilir. Fon belgeleri doldurulur ve imzalanır. Portekiz’deki hesabınızdan fon hesabınıza para transferi yapılır. Golden Visa başvurunuz için gerekli fon katılım belgeniz hazırlanır ve avukatınız tarafından Golden Visa başvurunuz yapılır.

Fon alımında iki kalem masrafınız olacaktır. Birincisi avukatınıza yapacağınız beş yıllık avukatlık hizmet bedeli ve ikincisi fon kayıt ücretidir. Yatırım fonu kayıt masrafı ortalama 2500 Euro civarındadır. Avukatların aldığı fon kayıt ücreti yaklaşık 1.500 Euro’dur. Portekiz’de en iyi yatırım fonu seçenekleri ve detaylı masraf hesaplamaları hakkında EUPorto’nun yatırım uzmanlarına danışabilirsiniz.

Gerek temettü dağıtımında gerek sermeye artışlarında Portekiz fonları vergiden muaftır.

Portekiz’de fon yatırımı yapmayı düşünüyorsanız öncelikle Portekizce konuşan ve Portekiz’de gayrimenkul yatırım fonları konusunda tecrübeli uzmanlarla çalışmalısınız.  Kendilerinden en az riskli fonların listesini hazırlamalarını talep ederek başlayabilirsiniz. Portekiz yatırım fonu konusu uzmanlık gerektirir. EUPorto müşterileri yatırım kararlarının sağlamlığı, Golden Visa danışmanlarımızın 20 yılı aşkın süredir Avrupa’daki gayrimenkul ve finans piyasalarındaki güçlü piyasa bilgi ve tecrübesine dayanır. EUPorto yatırımcıları Golden Visa süreçlerinin tüm aşamasında profesyonel ve deneyimli bir ekiple ilerlediklerini bilirler ve bu uzun soluklu sürecin keyfini çıkarırlar.

Evet. Portekiz Avrupa’nın, en çok yabancı yatırım çeken 10. ülkesidir. Google, Bosch, Amazon, IBM, Adidas, Vestas, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi dünyanın en büyük şirketleri teknoloji merkezlerini Portekiz’e kaydırmışlardır. Rekabetçi ekonomik politikalar ve Portekiz üniversitelerinden mezun olan kaliteli insan gücü sayesinde büyük ve küçük ölçekli yatırımcıları Portekiz’e çekmektedir.

Avrupa Birliği ülkesi olan Portekiz, Sosyalist Liberal Hükümet tarafından ilerici politikalarla yönetilir. Yabancı sermaye ve yatırımcı çekebilmek için geniş çapta teşvik paketleri uygulamaktadır. İzlanda ve Yeni Zelanda’dan sonra dünyanın en barışçıl 3. ülkesidir. Portekiz adil bir hukuk sistemine sahiptir. Sağlık, eğitim ve ulaşım altyapısı oldukça ileridedir. IMF’nin 2021 için GSYİH büyüme beklentisi %3’ün üzerindedir.  Güçlü üretim ve hizmet sektörleri ile dinamik bir ekonomi yapısına sahiptir. Avrupa’nın yeni teknoloji merkezi olmaya adaydır. Portekiz yatırımcılarına diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha fazla kira ve değer artış potansiyeli sunar.

Portekiz, Avrupa’daki en düşük fiyat-gelir oranlarından birine sahiptir.  Bu da Avrupa vatandaşlığı düşünen Golden Visa yatırımcıları için değeri, Avrupa’nın diğer ülkelerine göre daha düşük bir emlak piyasasından yatırım yapma imkânı sunar.

27.000 18.000 12.000 12.000 8.000
EURO/M2 EURO/M2 EURO/M2 EURO/M2 EURO/M2
LONDRA PARİS BERLİN MADRİD LİZBON

Portekiz Yatırım Fonları kapalı veya açık fonlardan oluşur.

Kapalı fonlarda vadeden önce çıkış pek mümkün değildir. Ancak, açık fonlarda çıkış dilediğiniz zaman mümkündür.

Golden Visa piyasasında sunulan yatırım fonları kapalı fonlardır. Ancak, EUPorto portföyüne “açık” fon seçeneğini de dâhil edip yatırımcıların risklerini minimize ederek Golden Visa başvurularını mümkün kılmaktadır. Türkiye’de “açık” fonlarla Golden Visa başvuruları EUPorto ile başlamıştır. Detaylı bilgi için EUPorto ile iletişime geçin.

 1. EUPorto’nun sunduğu Portekiz yatırım fonları, içeriğinde sadece oturum amaçlı gayrimenkuller barındırır. Bunun nedeni lokal konutların likiditelerinin son derece yüksek olmasıdır. Fonun içeriğindeki konutlar, banka kredilerine uygun olduğu için Portekiz konut piyasasında satılamama riski yoktur. Portekiz yatırım fonlarının elde edilen kazançlarına vergi uygulanmamaktadır. EUPorto’nun sunduğu Portekiz yatırım fonları uzun vadeli ve lokal yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.
 2. EUPorto’nun sunduğu yatırım fonlarında anapara ve temettü korumalı, gayrimenkul teminatlı fonlar vardır. Anaparanız güvence altındadır ve temettüler somuttur.
 3. EUPorto, Golden Visa piyasasında ilk kez “açık” fon yatırım seçeneğini TC vatandaşlarıyla tanıştırmıştır. “Açık” fon ile Portekiz borsasında işlem gören kurumsal firmalara ortak olunur. Yatırımın değer artışı her gün görüntülenebilir; ihtiyaç durumunda fondan çıkış mümkündür.

Portekiz Yatırım Fonu vergisel avantajlar içermektedir.  500.000 Euro’luk gayrimenkul ile fon yatırımı karşılaştırıldığında beş yıllık bir süreçte fon yatırımının Golden Visa yatırımcısına sunduğu maliyet avantajı 88.000 Euro’dur. Bu avantaj yatırım tutarının yaklaşık yüzde 18’ine denk gelmektedir. Aşağıdaki tablolarda bu karşılaştırmanın detayları görebilirsiniz.

PORTEKİZ GOLDEN VISA FON VE GAYRİMENKUL YATIRIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
YATIRIM FONU GAYRİMENKUL
GEREKLİ YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ €500.000 (Net) €500.000 (Minimum)
FON KAYIT ÜCRETİ / TAPU DEVRİ VERGİSİ Ortalama €2.500 %6,5
DAMGA VERGİSİ %0 %0,4
NOTER MASRAFI ( YAKLAŞIK) %0 %0,2
ÇIKIŞ MALİYETİ %0 %5 + KDV
MOBİLYA MALİYETİ 0 €20.000
AVUKATLIK TAPU ALIM+FON KAYIT €1.500 €3.000
TOPLAM YATIRIM (YAKLAŞIK) €504.000 €592.000

 

PORTEKİZ GOLDEN VISA FON VE GAYRİMENKUL GETİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yatırım Fonu Gayrimenkul
Minimum Yatırım €500.000 €500.000
Hedeflenen Yıllık Getiri %3 %3
Hedeflenen Yıllık Getiri (€) €15.000 €15.000
Yıllık Gayrimenkul Vergisi %0 €4.200
Apartman Aidatı %0 Değişken
Brüt Getiri (€) €15.000 €15.000
Gelir Vergisi 0 €4.200
Net Gelir (€) €15.000 €10.800
Yüzde Getiri %3 %2.16

EUPorto Portekiz Yatırım Fonları ağırlıklı bir şekilde Lizbon, Porto, Cascais gibi marka değeri yüksek yerlerdeki gayrimenkulleri içerir, yatırımcılar fonun portföyünde bulunan tüm taşınmazların kira getirilerine ve değer artışlarına ortak olmaktadır. Ayrıca, gayrimenkul teminatı ile anapara korumalıdır.

EUPorto Portekiz Yatırım Fonları arasında piyasadaki kapalı fonların aksine “açık” fonlar da mevcuttur. Portekiz borsasında işlem gören Portekiz’in en kurumsal firmalarına yatırım yaparak Golden Visa başvurmak mümkündür. Böylece piyasaya yeni çıkmış fonların yaratacağı risklerden korunmuş olunur. İstendiğinde nakde çevrilebilmesi ve portföyün değer artışlarının günlük olarak görüntülebilmesi “açık” fonun avantajları arasındadır.

Portekiz Golden Visa sürecinize, EUPorto’nun son derece güvenli olan yatırım fonlarına yatırım yaparak en az masrafla başlayabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Alın.